Questions and answers

Czy zakupy od osób fizycznych na cele związane z działalnością podlegają opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła sprzedaż lub darowizna środków trwałych na rzecz syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Z jaką chwilą osoba fizyczna staje się wspólnikiem spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy każdy z podatników, który składa deklarację, zobowiązany jest wykazać w niej całą nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki z ZFRON dotyczące firmy, a nie pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy na dziecko przysposobione przysługują świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy osobie fizycznej można wydać zezwolenie na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę dot. zakupu towarów przeznaczonych na darowiznę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Masłowska Małgorzata | Aktualne

Czy gmina może wykorzystać frezowinę do utwardzania powierzchni?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy do prowadzenia PKPiR wymagane jest ubezpieczenie OC?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, u którego stwierdzono przeciwwskazania do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy stronie, która dokonała zakupu większego mieszkania, przysługuje prawo do dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Z jaką datą rozliczyć fakturę z biura podróży?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy możliwe jest usytuowanie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie oznaczonym w m.p.z.p. symbolem R?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy regał wysokiego składowania może zostać zmontowany przez pracownika utrzymania ruchu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy przy wygaszaniu gimnazjum należy informować związki zawodowe o zwolnieniu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można pominąć księgowanie na koncie zakupu towarów w procedurze odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zamawiający może wybrać ofertę, której termin związania wygasł?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinna przebiegać ewidencja materiałów i odpadów z produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy wypowiedzenie bez uzasadnienia, w sytuacji przyczyn leżących po stronie pracodawcy jest właściwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy wyznaczyć reprezentatywność związków zawodowych w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można oddelegować pracownika kuchni ze szkoły do pracy w przedszkolu na okres 2 tygodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy decyzja wymiarowa wydana przez organ podatkowy zastępuje zeznanie roczne PIT-36?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jakie warunki musi spełniać firma prowadząca szkolenia okresowe dla pracowników służby bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy można sporządzać karty ewidencji odpadów wyłącznie w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Czy ogrodzenie może stanowić odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy wydatek poniesiony w związku z wypłatą na rzecz zleceniobiorcy może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik powinien dokonać korekty CIT-8 za 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy kapitały mniejszości powinny być wykazane w skonsolidowanym zestawieniu zmian w kapitale własnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Na jakie konta księgowe winnam zaksięgować fakturę za zakup thuji do posadzenia na posesji budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zamawiający musi niezwłocznie poinformować wykonawcę o odrzuceniu jego oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy pacjent ma prawo do uzyskania informacji o wynikach badań przez telefon?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy pojedynczy przepis kulinarny (z trzema zdjęciami) należy potraktować jako jednostkowe majątkowe prawo autorskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy należy odrzucić ofertę, do której nie dołączono dokumentu podlegającego ocenie w kryterium pozacenowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy wykonawca może wprowadzać po terminie składania ofert zapisy do projektu umowy o zamówienie publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy dofinansowanie korzysta ze zwolnienia na gruncie podatku dochodowego CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zakup opcji na akcje księgować w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż na automatach do gry?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne