Czy należy dokonać anonimizacji danych osobowych zawartych w specyfikacji warunków zamówienia przed udostępnieniem w BIP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina ogłasza zamówienia publiczne m.in. na stronie BIP. Przedmiot zamówienia - szczególnie w robotach budowlanych – jest określony w dokumentacji projektowej, umieszczanej na stronie BIP. Znajdują się tam dane projektantów łącznie z ich datą urodzenia i adresem zamieszkania (np. zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów).

Czy należy anonimizować dokumentację techniczną przed jej udostępnieniem w BIP?

Czy udostępniając wykonawcy roboty budowlanej dokumentację techniczną wykonaną przez podmiot zewnętrzny, należy zawrzeć z wykonawcą umowę powierzenia danych osobowych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access