Jak spółka w zeznaniu rocznym powinna rozliczyć koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W 2020 r. spółka poniosła stratę na tej działalności w wysokości około 1.000.000 zł. Spółka zatrudnia powyżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i w związku z tym ponosi koszty opłat na PFRON, które w świetle art. 16 ust.1 pkt 36 CIT nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Kwota zapłaconych składek to około 50.000 zł rocznie.

Jak spółka w zeznaniu rocznym powinna rozliczyć koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access