Questions and answers

Komu przysługuje świadczenie alimentacyjne z Funduszu Alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy Zespół Interdyscyplinarny powinien udzielić informacji na wniosek PCPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy Zespół Interdyscyplinarny powinien udzielić informacji na wniosek sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy specjalistyczne urządzenie medyczne jednorazowego użytku jest sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy badania kliniczne można traktować jako działalność badawczo-rozwojową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak wyliczać dochód na świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do KUP kwotę netto z faktury, która została wystawiona przez podmiot niezarejestrowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż rozpoczętej budowy domu może zostać potraktowana jako działalność gospodarcza?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy gmina może przeprowadzić przetarg na usługi cateringu za zespół placówek szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy dostawa gruntu zabudowanego parkingiem może korzystać ze zwolnienia od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wstępne oświadczenie w JEDZ może stanowić podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Gdzie prawidłowo należy ująć podatek ryczałtowy 19% od dywidendy zapłacony przez płatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować środek trwały w 100% zamortyzowany wniesiony do spółki jako podniesienie kapitału?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim można wręczyć świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu świadczenia usług prawnych z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy należy wydać decyzję przyznającą zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli wadium zostało wystawione na niewłaściwego zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli wykonawca nie ujął w kosztorysie jednej pozycji z przedmiaru robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy świadectwo pracy przysługuje pracownikowi po okresie próbnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kiedy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak połączyć świadczenie wychowawcze z innymi świadczeniami przysługującymi w związku z wychowywaniem dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT zakup paliwa na terenie UE dokonywany przy użyciu kart OMV?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy burmistrz może podnieść cenę nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży ponad cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak liczyć dochód w przypadku zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy od nieruchomości przekazanych w zarząd należy opłacać podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w zamówieniu na dostawę książek do bibliotek szkolnych można stosować cenę jako jedyne kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Ile wynosi opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na transport odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co może być przyczyną różnić wagowych powstających w wyniku transgranicznego przemieszczania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Co należy rozumieć przez wyrażenie "data wszczęcia postępowania z urzędu"?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa symulacji komputerowej pożaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Czy praca na wysokości powyżej 2 m na drabinie zamocowanej do ściany jest zgodna z wymaganiami bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy można potrącać nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze z bieżących wypłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy zakup usług pośrednika nieruchomości za granicą należy rozliczyć jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaka wartość należy przyjąć dla celów VAT w przypadku różnej ceny w akcie notarialnym i na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w związku z przebudową instalacji solarnej należy wystąpić o zmianę pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie świadczenia można wypłacać menedżerowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać różnice kursowe w przypadku faktoringu z regresem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak długo należy przechowywać potwierdzenia wypłaty wynagrodzeń w postaci wyciągów bankowych i raportów kasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Kiedy przysługuje prawo do odliczenia VAT od otrzymanej faktury zaliczkowej dotyczącej zakupu objętego dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakim kryterium należy się kierować przyjmując dzieci do przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy brak dochodu z tytułu najmu może zostać poważony przez urząd skarbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż stali nierdzewnej dokonaną na rzecz ukraińskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Na jakim koncie zaksięgować paliwo znajdujące się w baku sprzedawanego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy podatnik zwolniony podmiotowo może skorzystać z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaka jest ewidencja księgowa odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Kiedy w PKPiR ujmować składki na Fundusz Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy zwrócony przez klienta wadliwy towar może być kosztem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne