Questions and answers

Czy przewłaszczenie nieruchomości podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy przez kilka osób, które przyjmują zlecenie, można rozumieć spółkę cywilną, która podejmuje się wykonania zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy równowartość diet zwolnionych od podatku musi być ujęta w PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy skuter elektryczny typu S-WAY podlega jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy sprzedaż gruntów w okresie 5 lat od daty nabycia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy sprzedaż rzeczy ruchomych uzyskanych w drodze spadkobrania podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy starosta może udzielić pozwolenia wodnoprawnego spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy stemple budowlane podlegają amortyzacji jako zestaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy środki trwałe ujęte w ewidencji podlegają obowiązkowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy usługa poligraficzna zakupiona z Republiki Czeskiej podlega pod podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy usługa wynajmu pracowników do robót budowlanych podlega odwróconemu obciążeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy usługi świadczone za pomocą ładowarki teleskopowej na budowie podlegają odwrotnemu obciążeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wartość początkową budynku można określić łącznie z obiektami pomocniczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wprowadzając po raz pierwszy do ewidencji pawilon handlowy można zastosować degresywną stawkę amortyzacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości powstanie przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w przypadku zakupu roweru za kwotę 18.000 zł można zastosować jednorazową amortyzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy wynagrodzenie osoby zatrudnionej na zlecenie jako copywriter można uznać za wynagrodzenie prowizyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wypłata zysku może nastąpić na konto spółki w raju podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wyrównanie zasiłku macierzyńskiego podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zakup biletu lotniczego, za pomocą karty kredytowej osoby trzeciej, można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zakup paliwa za granicą można rozliczyć w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy zastępca burmistrza podlega ocenom okresowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować linie kablowe oraz stację transformatorową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować peleciarkę do produkcji granulatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć maszyny wykorzystywane przy produkcji mebli?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Gumola Mariusz | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć pomost magazynowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć samochodową przyczepę ciężarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć sztuczną trawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć twardościomierz do pomiaru jakości stali?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć urządzenie do piaskowania tworzyw metalowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć wdmuchiwarkę światłowodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć agregat hydrauliczny, szlifierkę oraz wiertarkę hydrauliczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć chwytak podciśnieniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć frezarkę drogową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć halę namiotową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć i jaką stawką amortyzować nitownicę oraz przyrząd do naprawy poszyć aluminiowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć instalację piwną zamontowaną w budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć ładowarkę do zasilania rezerwowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć pianowy agregat gaśniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć podnośniki koszowe oraz nożycowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć regały wykorzystywane w zakładzie produkcyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć ssak dentystyczny i jaką stawkę amortyzacyjną zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć stół do naprawy palet?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć stół uchylny z podajnikiem przeznaczony do segregacji złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć transporter spalinowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć tunel aerodynamiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć urządzenia do pielęgnacji zieleni?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

DO jakiej grupy KŚT zaliczyć urządzenia laboratoryjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć urządzenie do przerobu odpadów metodą pirolizy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć urządzenie do schładzania i gazowania wody pitnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć urządzenie do wymiany płynu hamulcowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć urządzenie grzewczo-chłodzące?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć wolnostojące zadaszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć wyposażenie hali udojowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zakwalifikować zestaw do gry w paintball?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć pralnicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć stanowisko kontroli koloru "Virtual Proof Station JUST 93902"?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Gdzie należy opłacać składki ZUS oraz podatek dochodowy w przypadku świadczenia usług w Kazachstanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka jest procedura umieszczenia dziecka w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak amortyzować nieruchomość z jednym budynkiem i elementami pomocniczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak amortyzować zestaw komputerowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawką amortyzować zbiornik hydroforowy wraz z pompą głębinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować wynajem mieszkania oraz opłaty za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji przyjąć dla suszarni do orzechów z nadmuchem ciepłego powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji przyjąć dla szafy wydającej narzędzia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji przyjąć do automatu do tankowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne