Czy w sądzie rejonowym można utworzyć stanowisko specjalisty ds. biurowości? - OpenLEX

Czy w sądzie rejonowym można utworzyć stanowisko specjalisty ds. biurowości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w sądzie rejonowym można utworzyć stanowisko "specjalisty ds. biurowości", mimo wyodrębnionego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. poz. 485 z późn. zm.) stanowiska "inspektora ds. biurowości", które tworzone jest w sądach okręgowych i apelacyjnych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 69 z późn. zm.)? Czy w zakresie jego zadań mogą być czynności związane z biurowością i tworzeniem statystyk?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?