Questions and answers

Czy Policja powinna reagować na naruszenie przepisów bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy szpital ma obowiązek decydować o tym, któremu z członków rodziny powinien przekazać pacjenta po zakończonej hospitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jaka odległość powinna być pomiędzy transporterami rolkowymi z napędem i bez napędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Która Polska Norma określa minimalne wymiary dróg i przejść na drogach wewnątrzzakładowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Kto wydaje delegację wyjazdu służbowego dyrektorowi poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczycielowi, któremu ograniczono wymiar zatrudnienia należy wypłacić odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jaki wymiar czasu pracy powinien realizować nauczyciel pełniący funkcję doradcy metodycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Która szkoła wypłaca nauczycielowi wynagrodzenie, jeżeli uzupełnia on etat w drugiej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy organ ustalając prawo do świadczenia wychowawczego na drugie dziecko weryfikuje dochód rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób po reformie oświaty należy realizować zajęcia z wychowania fizycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy do instalacji zastępczej można przyjmować odpady pochodzące od firm, a nie z gospodarstw domowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Od kiedy należy rozpocząć amortyzację środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy ustalić przychód z tytułu usługi wynajmu presonelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy należ potrącić podatek u źródła w przypadku leasingu samochodu osobowego od kontrahenta niemieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można wystawić refakturę na podwykonawcę w związku z rozliczeniem usterek?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy są jakieś ograniczenia terytorialne w wymianie faktur elektronicznych przy zastosowaniu systemu EDI?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ująć w deklaracji VAT-7K fakturę VAT zaliczkową zakupu odwrotne obciążenie na usługi budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dla opisanych czynności będzie miało zastosowanie 23 % VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć podatek VAT od samochodu zakupionego przed rejestracją VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zwrot nadpłaconych składek ze świadczenia dodatkowego należy w dniu wypłaty opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy nabycie usługi przez pracownika spółki od spółki z Dublina powinno być rozliczone jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób powinni być ubezpieczeni pracownicy jeśli ZUS odmówił wydania zaświadczenia A1?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy sprzedaż biletów można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie przepisy regulują obowiązek posiadania zestawu przeciwwstrząsowego w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy inwestor może z jednej strony budynku zaprojektować na poddaszu na istniejącym ganku pokój z lukarną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy pracodawca powinien przeprowadzić nowy instruktaż na umowę o pracę ?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy obliczyć wynagrodzenie osoby na umowę zlecenia, której wynagrodzenie jest w postaci niepieniężnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Co ma zrobić zamawiający w sytuacji, gdy w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej ofertę złoży tylko jeden wykonawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy dzierżawę gospodarstwa należy wliczyć do dochodu w przypadku wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą należą się bezpłatne podręczniki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy wygasić decyzję przyznającą prawo do świadczeń zdrowotnych od dnia objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jaką maksymalną wysokość może mieć podest bez schodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Ile dni wolnych od zajęć dydaktycznych można zaplanować dla szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak amortyzować część nieruchomości wykorzystywanej wcześniej w działalności przez współmałżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Z jaką datą należy wystawić dzieciom legitymacje szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak obliczyć godziny w planie nauczania dla systemu zaocznego w policealnej szkole zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do odprawy w związku z ustaniem zatrudnienia na skutek likwidacji stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne