Czy w świetle przepisów nowego PZP stroną internetową prowadzonego postępowania może być BIP zamawiającego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle przepisów nowego PZP stroną internetową prowadzonego postępowania może być BIP?

Zamówienie klasyczne w trybie podstawowym, zamawiający korzysta z miniPortalu.

Czy wszystkie załączniki załączać na miniPortalu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access