Questions and answers

Jak należy zaksięgować wyjazd integracyjny pracowników, który sponsoruje firma?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy obliczyć kwotę przysługującego świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Jak opodatkować przychody uzyskane w związku ze sprzedażą książek?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przeterminowane leki są odpadem komunalnym odbieranym od mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy rodzic może podjąć decyzję o zrezygnowaniu z nauczyciela wspomagającego dla dziecka z niepełnosprawnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Jakie dokumenty są niezbędne do przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w wyniku przetwarzania odpadów może powstać „masa glebotwórcza” jako produkt?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy gmina ma prawa ubiegać się o zwrot podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wspólny przedpokój dla dwóch mieszkań jest korytarzem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy kopcowane zbiorniki na gaz są zaliczane do zbiorników naziemnych czy podziemnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jaki jest wymiar urlopu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownicy mogą pokryć wyjścia prywatne z urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż samochodu wycofanego ze spółki cywilnej na rzecz jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaka stawka VAT powinna być zastosowana w przypadku refakturowania usługi wynajmu żurawia z operatorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy zgłosić do banku ofert pracy wakat pedagoga szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT w ramach prowadzonego wynajmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób odzyskać kwotę podatku, która omyłkowo nie została potrącona od wyegzekwowanej dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w przypadku opisanej transakcji zastosowano prawidlowe stawki VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy mamy możliwość likwidacji kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy budowa sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości równej 1 km wymaga decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy mamy prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymanej faktury, która dotyczy części prac realizowanych etapami?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki ma wyprowadzenie samochodu z działalności gospodarczej i darowanie go żonie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy gdy nastąpi zmiana nazwy szkoły należy założyć nowe księgi uczniów i słuchaczy, czy są kontynuowane stare?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jakiej stawki VAT użyć przy usłudze zakwaterowania pracowników w domkach campingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy pobrać podatek u źródła od należności za usługę do przesyłu dźwięku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi należą się nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy żona Ukraińca pracującego w Polsce może korzystać ze świadczeń medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można dochodzić opłaty za pobyt ojca w DPS od syna, od momentu poprawy sytuacji materialnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jakie warunki powinni spełnić pośrednicy nieruchomości, aby od 1.09.2017 r. móc podpisywać umowy pośrednictwa w wersji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy można prowadzić rejestr nieobecności nauczyciela, ograniczając się tylko do rejestru zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kto, po śmierci przedsiębiorcy, powinien złożyć dokumenty do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jak opodatkować zleceniobiorców oddelegowanych do pracy w Austrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób organ podatkowy ma ustalić, czy mamy do czynienia z gruntami niezabudowanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach VAT niepodlegający odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć przychód uzyskany od zagranicznej firmy tytułem prowizji za określoną sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować przedsiębiorców przeniesionych czasowo do Australii?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować wynagrodzenia pracowników przeniesionych na 6 miesięcy do Australii?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak określić moment poniesienia kosztu przy zakupie nieruchomości od komornika w drodze licytacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy koszty związane z prowadzeniem sprawy sądowej są kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe dla zleceniobiorcy i zleceniodawcy wywołuje korekta składek ZUS za ubiegłe lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może wprowadzić do firmy prywatny samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy ujawnienie przedmiotu działalności w PKD jest powiązane z rozliczeniami podatkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy odpisy amortyzacyjne są kosztem uzyskania, jeżeli nieruchomość nie jest wynajmowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nauczyciel uczący przedmiotów informatycznych powinien być skierowany na badania lekarskie do okulisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne