Pytania i odpowiedzi

Czy niespłacone należności mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy stworzenie programu komputerowego na własne potrzeby firmy kwalifikuje się do ulgi badawczo-rozwojowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jakiej formie można zatrudnić nauczyciela języka angielskiego w ramach realizacji "kursu językowego"?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel w ciągu jednych zajęć może przyznać uczniowi cztery cząstkowe oceny niedostateczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy sprzedaż samochodów, które są środkami trwałymi pracownikom można sprzedać po cenie niższej niż rynkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Na jakich zasadach nauczyciel będzie mógł przejść na emeryturę, jeżeli nabył do niej prawo w 2008 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Na jaki okres przygotować aneks do umowy dla nauczyciela - do końca zajęć szkolnych, czy do 31.08.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przekazując darowiznę na stowarzyszenie na cele statutowe można odliczyć kwotę darowizny od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak należy potraktować osoby zatrudnione na pół etatu w kwestii przyznawania świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jak należy obliczyć odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego 9.10.2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jaki wymiar urlopu okolicznościowego przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy koszt konkursu będzie kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Olszewska Magda | Nieaktualne

Jaką datę zdarzenia powinno się wpisać do kolumny 2 w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik występujący jednocześnie w charakterze nabywcy i dostawcy podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy istnieją ograniczenia w odliczeniu podatku VAT za leasing operacyjny samochodu dla prezesa spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy odprowadzić akcyzę od zużytej energii na własne potrzeby skoro dostawca ją odprowadził?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć świadczenie usług na terenie Ukrainy na rzecz ambasady ukraińskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy wartość polisy ubezpieczeniowej NNW będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy udzielone pełnomocnictwo należy zgłosić w us?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakimi stawkami opodatkować lokale i związane z nimi grunty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy umorzona pracownikowi część pożyczki z odsetkami podlegała oskładkowaniu ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W którym miesiącu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych podatnik winien rozpoznać przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Olszewska Magda | Aktualne

Co może zrobić pracodawca, jeśli lekarzowi rezydentowi omyłkowo wypłacił za wysokie wyrównanie wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Czy wspólnik spółki może odpłatnie wykonywać usługi księgowe na jej rzecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy pracodawca do tzw. okresu wyczekiwania wlicza również okres pozostawania w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy sprzedaż gruntów rolnych objęta jest zwolnieniem z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wraz z dodatkami można wypłacać na początku miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy usługa budowlana wykonywana na nieruchomości położonej w Niemczech podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak wygląda procedura zwrotu opłaty zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jakie stawki VAT należy zastosować w przypadku usług świadczonych dla kontrahenta tureckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wnioskodawcy, który został osadzony w zakładzie karnym, w dalszym ciągu przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż serwera klientowi z Niemiec, który wcześniej był wysłany do Szwajcarii w calach testowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jakich przypadkach umowa zlecenie może być rozliczania poza działalnością gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu VAT nieodpłatne przekazanie próbki w zamian za reklamę w gazecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie zastosować PKWiU oraz jaką stawkę VAT dla orzechów włoskich surowych krojonych w kostkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracodawca musi oddawać 8-godzinny dzień wolny za święto w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora są dla ucznia obowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób sformułować w ogłoszeniu okoliczności na powtórzenie podobnych usług lub robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Strzeżyński Łukasz | Nieaktualne

Jak rozwiązać wadliwie podpisane porozumienie dotyczące informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy udział w przychodach z filmu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaka podstawa wymiaru świadczenia za czas choroby obowiązuje w stosunku do pracownika-emeryta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy dofinansowanie studiów przez urząd pracy wyklucza pokrywanie kosztów nauki przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy osoba upoważniona przez wójta do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego może podpisywać akty stanu cywilnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Krześnicki Ireneusz | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać rozliczenie między podmiotami uczestniczącymi w programie lojalnościowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne