Czy przejęcie pracowników likwidowanej spółki komandytowej uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z likwidacją spółki komandytowej planowaną na 30 kwietnia br. jednoosobowa działalność gospodarcza komandytariusza planuje przejęcie pracowników zgodnie z art. 251 Kodeksu pracy. W jednym z działów pracownica jest zatrudniona na umowę o pracę na czas określony do września br. i przebywa od początku roku na zwolnieniu lekarskim (z kodem: ciąża). Obecnie jest to już zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS.

Czy w związku z tym, iż dla pracownicy kwota wypłat nie ulegnie zmianie do dnia porodu, obecny pracodawca może wypowiedzieć umowę tej pracownicy z dniem 30 kwietnia, a jeśli tak, to w jakim trybie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access