Questions and answers

Czy można odliczać koszty związane z używaniem auta będącego we współwłasności?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy można skorygować przychód w sytuacji, gdy faktury wystawiane były na nieżyjącego klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy można skrócić okres wypowiedzenia jeżeli pracownik podlegałby ochronie przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy można w sierpniu wydać decyzję o przyznaniu pomocy w formie posiłków dla dziecka w placówce oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można zmienić umowę o zamówienie w przypadku konieczności zmiany materiałów użytych do realizacji tego zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy na stanowiskach pracy, gdzie jest stosowany alkohol izopropylowy, powinna być wentylacja odciągowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy noclegi są przychodem pracowników i zleceniobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia przez syndyka należy opłacać składki na FP i FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna może przyciąć 30% korony drzewa rosnącego w pasie drogowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy po reformie oświaty jest możliwość zatrudniania nauczycieli w szkołach na podstawie umów cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy przy podatkowym zamknięciu roku finansowego 2017 można łączyć lata 2016 i 2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy puste beczki po smarze wykorzystywane jako opakowanie w drugiej hali zakładu są odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy rozbiórka wiaty usytuowanej na fundamencie z pustaka betonowego wymaga dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy spadkobiercy odpowiadają za zaległości czynszowe w wysokości swojego udziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy spółka akcyjna, która posiada 70% udziałów w spółce w Gruzji jest spółką dominującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy sprzedaż krypto waluty jest zwolniona z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy udzielenie pożyczki gotówkowej przez polską firmę motoryzacyjną firmie meksykańskiej podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy umorzenie dobrowolne udziałów podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Olszewska Magda | Aktualne

Czy właściwe jest zafakturowanie dostawy konstrukcji ze stawką 23%, montażu zaś ze stawką odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w Polsce są akty prawne regulujące prace z wykorzystaniem pojazdów autonomicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wydatek na zakup opału zalicza się do wydatków stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy zagraniczny wyjazd integracyjny jest przychodem pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zakład pracy powinien powiadomić urząd pracy o zamieszczeniu w internecie ogłoszenia o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy zaliczka dla wspólników będzie stanowiła przychód bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zbycie wierzytelności jest czynnością opodatkowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy znak firmowy (wniesiony aportem) do spółki z o.o. w 2000 r. mógł być amortyzowany podatkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy żona może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne na męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować dalszą odsprzedaż materiału uzyskanego z rozbiórki stodoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie obowiązki rodzi wypłata dywidendy zaliczkowej między spółkami PGK?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jakie obowiązki są po stronie pracodawcy w przypadku zatrudniania osoby niepełnosprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jakie obowiązki w kwestii składek ZUS powinien spełnić Polak zatrudniony na 1/2 etatu w Polsce i na 1/2 etatu w Austrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jakie regulacje prawne obowiązują przy likwidacji studni, na której wykonanie nie było wymagane pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki jest termin na wystawienie faktury końcowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy dokonać korekty faktur w przypadku świadczenia usług na nieżyjącą osobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy sformułować poprawnie treść pieczątki rady rodziców po reformie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak podatkowo rozliczyć zamianę działki na nieruchomość zabudowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak powinna być wystawiona faktura za studia podyplomowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne