Questions and answers

Czy wicedyrektor może podjąć dodatkową pracę w niepublicznym przedszkolu bez zgody dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w przypadku likwidacji zespołu szkół dyrektor powinien ten fakt zgłosić do GUS-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy zagraniczni studenci muszą mieć zezwolenie na pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zasady sprawiania pogrzebu przez gminę powinny mieć swoje źródło w uchwale rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa wynagrodzenia nauczyciela przy uzupełnianiu etatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jakich wyłączeń konsolidacyjnych należy dokonać w sprawozdaniu skonsolidowanym pomiędzy dwoma spółkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje braku pisemnego stanowiska wykonawcy wobec negatywnego protokołu weryfikacji operatu technicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2017 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Jakie znaczenie dla opodatkowania VAT sprzedaży samochodu mają poniesione nakłady?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak należy postąpić z fakturą za usługę noclegową nabytą w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć cło i VAT w przypadku zakupów towaru handlowego na zagranicznej aukcji internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy udokumentować pracę w gospodarstwie rolnym współmałżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo powinna rozliczać VAT spółka, która sprzedaje swój towar w modelu sprzedaży "Amazon FBA"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć najem w VAT w związku ze śmiercią najemcy i dalszym użytkowaniem mieszkania przez rodzinę najemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak ustalić skład osobowy rodziny w przypadku, gdy dziecko znajduje się pod opieką opiekuna prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2017 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Kiedy można udzielić informacji dotyczących okoliczności śmierci pacjenta osobom bliskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2017 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy wystąpi konieczność zamontowania ciągłego monitoringu gazów odlotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Komu wierzyciel powinien zwrócić środki finansowe, dłużnikowi czy organowi egzekucyjnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kto jest organem właściwym do udzielenia zezwolenia na zbieranie baterii i akumulatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2017 r., Wilk Jakub | Aktualne

Kto może podpisać decyzję przyznającą świadczenie z funduszu socjalnego za wójta w czasie jego nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Od kiedy pracodawca powinien uwzględniać kwotę ulgi przy naliczeniu podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

W jakich sytuacjach można żądać zwrotu wynagrodzenia wypłaconego nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jakim maksymalnym terminie może obyć się rada pedagogiczna przed rozpoczęciem roku szkolnego w placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy członek zarządu na kontrakcie menedżerskim może korzystać ze świadczeń ZFŚS za pełną odpłatnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy ekwiwalent za zalesianie gruntu winien być wypłacony wraz z odsetkami czy tylko w zwaloryzowanej kwocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy fundacja powinna zarejestrować działalność gospodarczą w przypadku sprzedaży wylicytowanych przedmiotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kierowca powinien aktualizować zaświadczenie o niekaralności w trakcie zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy można podlegać ubezpieczeniom społecznym zarazem z tytułu umowy o pracę na pełen etat i prowadzenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2017 r., Królikowska Joanna | Nieaktualne

Czy można rekompensować wyjście prywatne nadgodzinami?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy myszołowiec towarzyski podlega rejestracji w starostwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy odszkodowanie wypłacone przez Pocztę Polską stanowi przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy oryginał zaświadczenia o niekaralności należy przechowywać w teczce akt osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracodawca może zmienić regulamin wynagradzania bez zgody związków zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy pracodawca powinien zwrócić pracownikowi wydatki poniesione w związku z przesunięciem terminu urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownicy w BHP mogą być dodatkowo obciążeni innymi obowiązkami jak np. zadania w zakresie ochrony środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy przemiał pozyskany z zagranicy firma powinna ewidencjonować jako odpad o kodzie 19 12 04?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy samochód specjalny campingowy należy traktować jako samochód osobowy czy ciężarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka powinna prowadzić osobny rejestr zakupu dla faktur oznaczonych jako "procedura marży"?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż kontrahentowi butli z gazem płynnym do wózka widłowego wymaga koncesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy student odbywający bezpłatną praktykę studencką ma prawo do diet z tytułu podróży służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy umowę z nauczycielami powinien podpisać dotychczasowy dyrektor, czy dyrektor nowo powołany?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy wszystkie przedsiębiorstwa obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy w trakcie postępowania konkursowego z NFZ oferent może zmienić ofertę w zakresie czasu pracy gabinetu i wykazu personelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2017 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy w zgodzie z prawem ochrony środowiska można produkować opał z dodatkiem tworzyw sztucznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2017 r., Gall Marek | Aktualne