Questions and answers

Jaka odległość powinna być pomiędzy transporterami rolkowymi z napędem i bez napędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie przepisy regulują obowiązek posiadania zestawu przeciwwstrząsowego w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jaki wymiar czasu pracy powinien realizować nauczyciel pełniący funkcję doradcy metodycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ująć w deklaracji VAT-7K fakturę VAT zaliczkową zakupu odwrotne obciążenie na usługi budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy ustalić przychód z tytułu usługi wynajmu presonelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Kto wydaje delegację wyjazdu służbowego dyrektorowi poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Która Polska Norma określa minimalne wymiary dróg i przejść na drogach wewnątrzzakładowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Która szkoła wypłaca nauczycielowi wynagrodzenie, jeżeli uzupełnia on etat w drugiej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Od kiedy należy rozpocząć amortyzację środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób po reformie oświaty należy realizować zajęcia z wychowania fizycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

W jaki sposób powinni być ubezpieczeni pracownicy jeśli ZUS odmówił wydania zaświadczenia A1?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Co ma zrobić zamawiający w sytuacji, gdy w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej ofertę złoży tylko jeden wykonawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy działkę sklasyfikowaną jako klasa RIV o powierzchni 3400 m2 można podzielić na dwie mniejsze?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy dzierżawę gospodarstwa należy wliczyć do dochodu w przypadku wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy inwestor może z jednej strony budynku zaprojektować na poddaszu na istniejącym ganku pokój z lukarną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy inwestor powinien przedłożyć decyzję o warunkach zabudowy dla budowy schodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy można zasiedzieć drogę gminną gruntową przyjętą uchwałą Rady Gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy można zastosować stawkę 8% VAT do montażu okien w budynku, w którym będą wynajmowane pokoje?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy należy naliczać odsetki od świadczeń nienależnie pobranych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy należy wygasić decyzję przyznającą prawo do świadczeń zdrowotnych od dnia objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczycieli poradni psychologiczno - pedagogicznych obowiązuje ośmiogodzinny dzień pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę zadaszenia nad częścią wjazdową na posesję?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy organ może wydać pozwolenie na budynek letniskowy-całoroczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy płatność za pośrednictwem Paypal oraz Etsy Payments zwalnia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien przeprowadzić nowy instruktaż na umowę o pracę ?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy spółka według faktycznego korzystania z usługi Dropbox powinna rozliczyć import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy stanowisko spółki odnośnie odliczenia VAT naliczonego i nienaliczania VAT należnego jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy szpital jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkolenia lekarza rezydenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą należą się bezpłatne podręczniki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy w obecnym stanie prawnym docieplenie budynku o wysokości 11 m wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy w przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w ramach programu "Bezpieczna+" szkoła może doposażyć placówkę w monitoring?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek wpisu do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy wydawanie klientom gratisów generuje obowiązki z podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wyjazd do Włoch jest delegacją, czy szkoleniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wymiana towaru na wolny od wad podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Ile dni wolnych od zajęć dydaktycznych można zaplanować dla szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak amortyzować część nieruchomości wykorzystywanej wcześniej w działalności przez współmałżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaką ewidencję dla celów VAT i zwolnienia z ewidencji obrotów powinien prowadzić podatnik zwolniony podmiotowo z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką maksymalną wysokość może mieć podest bez schodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne