Questions and answers

Jakie obowiązki ciążą na stowarzyszeniu, który rozpoczął proces likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wystąpią w sytuacji wniesienia środków trwałych na poczet udziałów nowej spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie zasadnicze ma nauczycielka przedszkola z ukończonym studium wychowania przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jaki symbol PKWiU i PKD dotyczy działalności produkcji za pomocą drukarki 3D?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak liczyć czas pracy opiekuna przy dowozie dzieci do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak powinna wyglądać w księgach urzędu gminy ewidencja kosztów na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak prawidłowo należy wyliczyć odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczać najem pojazdów od firmy z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy i jak amortyzować nabyte wartości niematerialne i prawne dla wykonanej strony internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto składa zawiadomienie do szefa KAS o sporządzaniu sprawozdania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Które rozporządzenia dotyczące nauczania indywidualnego i dokumentacji mają moc obowiązującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Wrona Joanna | Aktualne

Na ile grup uczniowskich na zajęciach laboratoryjnych z chemii należy podzielić uczniów przy liczbie 36?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej organ prowadzący publiczne liceum ogólnokształcące ogłasza konkurs na dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jakiej wysokości należy naliczyć odsetki za opóźnienie wniesienia opłaty za zajęcie pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

W jakim paragrafie wydatków budżetowych należy uwzględnić pakiet konferencyjny i nocleg w ramach szkolenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować nowy odcinek sieci wodociągowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaksięgować dietę za zagraniczną podróż współwłaściciela spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Mikulska Dorota | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach wydatek na zakup licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy 5 i 6 klasa szkoły podstawowej mogą mieć realizowane zajęcia przyrody łącznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy będzie to eksport pośredni i czy faktura za maszynę może być wystawiona z VAT 0% ?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy brak wyposażenia pracownika w odzież roboczą może być źródłem zagrożenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy majątek otrzymany w związku z likwidacją spółki z o.o. podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy można połączyć zamówienie na usługę muzykoterapii wraz z usługą arteterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy nauczycielka może zrezygnować z pobierania dodatku stażowego w dodatkowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy otrzymanie składników majątkowych w związku z likwidacją spółki cywilnej podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy płatność za fakturę usługową może być zapłacona z konta innego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do podatku naliczonego z tytułu rozliczenia transakcji WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownikowi należy wypłacić odprawę przy przejściu na częściową emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy roboty polegające na wykonaniu facjaty w budynku jednorodzinnym wymagają uzyskania decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy rzeczoznawca majątkowy może fotografować akty notarialne przeglądając je w katastrze nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy stażysta może wprowadzać wnioski o świadczenie wychowawcze i zasiłki rodzinne do systemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy udział dyrektora szkoły niepublicznej w konferencji można sfinansować z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy utracone wadium stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy utrata towarów, potwierdzona wyrokiem sądu oraz postanowieniem komornika, może zostać ujęta w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy wezwanie wykonawcy do dokonania konkretnej czynności musi być precyzyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy w procedurze odwróconej wykonawca nieoceniony najwyżej może wnieść odwołanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy w składzie rodziny należy uwzględnić mężczyznę, który przebywa w areszcie śledczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wynajmując pokoje w budynku jako pomieszczenia hotelowe wystąpi VAT i w jakiej stawce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zakwaterowanie zapewnione pracownikom z Ukrainy korzystać może ze zwolnienia do kwoty 500 zł miesięcznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zaliczki płacone na poczet zbycia nieruchomości generują przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy za ujednolicenie pozwolenia zintegrowanego należy pobrać opłatę skarbową jak za wydanie nowego pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Do jakiego paragrafu należy zaliczyć montaż dodatkowych urządzeń - klimatyzatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jaką należy zastosować stawkę VAT w przypadku wynajmu sprzętu budowlanego na terytorium Polski dla firmy włoskiej ?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać na koniec roku w związku ze zmianą metody ustalania rozchodu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne