Questions and answers

Czy znak firmowy (wniesiony aportem) do spółki z o.o. w 2000 r. mógł być amortyzowany podatkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy żona może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne na męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować dalszą odsprzedaż materiału uzyskanego z rozbiórki stodoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie obowiązki rodzi wypłata dywidendy zaliczkowej między spółkami PGK?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jakie obowiązki są po stronie pracodawcy w przypadku zatrudniania osoby niepełnosprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Jakie obowiązki w kwestii składek ZUS powinien spełnić Polak zatrudniony na 1/2 etatu w Polsce i na 1/2 etatu w Austrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jakie regulacje prawne obowiązują przy likwidacji studni, na której wykonanie nie było wymagane pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaki jest termin na wystawienie faktury końcowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy dokonać korekty faktur w przypadku świadczenia usług na nieżyjącą osobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy sformułować poprawnie treść pieczątki rady rodziców po reformie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak podatkowo rozliczyć zamianę działki na nieruchomość zabudowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak powinna być wystawiona faktura za studia podyplomowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinna rozliczyć faktury VAT firma wykonująca usługi w Polsce na rzecz kontrahenta z Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć import usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniu usług pośrednictwa leasingowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto powinien podpisać polecenie wyjazdu służbowego dla sekretarza w czasie, gdy zastępuje wójta?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Odpowiedź

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Surwiło Adriana | Aktualne

W jakim najpóźniejszym terminie należy wypłacić nagrodę jubileuszową nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć emisje w przypadku wyniku pomiaru poniżej granicy oznaczalności metody?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć fakturę, na której na oddzielnych pozycjach zostały wydzielone usługi hotelowe i internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Co może być przyczyną niezgodności stron w bilansie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy dyrektorowi szkoły można obniżyć dodatek funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy gmina powinna wystawić refakturę odnośnie kosztów operatów szacunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy małżonkowie mogą założyć spółkę cywilną, która będzie opodatkowana ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy można zwolnić pracownika niepełnosprawnego z powodu uzyskania ustalonego prawa do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Czy nabycie nieruchomości dokonane w zamian za zwolnienie z długu podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy posiedzenie rady Powiatu poza miejscowością, w której mieści się siedziba Rady jest podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy spółka może zaliczyć koszty zakupu maskotek w koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w przedstawionej sytuacji ABC sp. z o.o. jest narażona na jakieś sankcje w przypadku kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydatki na usługi masażu, siłowni, fryzjerskie oraz zakup odzieży przez sportowca można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy zamawiający powinien ujmować w planie postępowań zamówienia wyłączone ze stosowania p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy zawsze przy wyjściach ewakuacyjnych powinny być zlokalizowane główne wyłączniki prądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Do jakich przychodów należy zaliczyć sprzedaż wodomierzy z demontażu w spółce wodociągowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Do jakiego organu należy zgłosić zamiar przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Ile godzin musi odpoczywać pracownik po przepracowaniu 17 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaka jest odpowiedzialność nowego pracodawcy za niezapłacone składki ZUS przez samozatrudnionego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna podziału roku szkolnego na semestry w szkołach dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien mieć kandydat na stanowisko kierownika apteki szpitalnej w SP ZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jakie obowiązki w zakresie VAT mamy w przypadku odsprzedaży raportu firmie z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki VAT przyniesie przekazanie nieruchomości darowizną między ojcem a synem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo zaokrąglać kwoty w deklaracji VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy rozumieć usługi realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż domu wybudowanego na gruncie nabytym wiele lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak przeprowadzić postępowanie administracyjne i wyegzekwować opłatę od zstępnego za pobyt krewnego w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak ustalić wartość gruntu, otrzymanego w darowiźnie, w cenie sprzedaży lokali wybudowanych na tym gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak w sprawie świadczenia wychowawczego obliczyć dochód uzyskany z tytułu nabycia emerytury rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jeżeli wykonawca wykonał roboty budowlane jako podwykonawca, to kto powinien wystawić mu referencje?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto ma zrefundować macierzystej szkole wynagrodzenie nauczyciela uzupełniającego etat w innej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne