Czy w przypadku sprzedaży przez jednostkę sektora publicznego środków trwałych o wartości ok. 5.000 zł, wystarczającym będzie umieszczenie obwieszczenia o przetargu wyłącznie w BIP sprzedającego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jako jednostka sektora publicznego mamy zamiar sprzedać środki trwałe o wartości ok. 5.000 zł. Sprzedaż ta odbędzie się w drodze przetargu publicznego zgodnie z zasadami wskazanymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z 5.10.1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu. Zgodnie z § 10 ust. 1 tegoż rozporządzenia, obwieszczenie o przetargu zamieszcza się w codziennej prasie krajowej lub lokalnej w zależności od wartości przedmiotu przetargu.

W związku z tym, czy wobec umieszczenia obwieszczenia o tym przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej sprzedającego, koniecznym jest jeszcze dodatkowo zamieszczać to obwieszczenie w prasie lokalnej ze względu na wartość tych środków trwałych, czy też nie?

Czy samo obwieszczenie o przetargu w BIP spełnia wymóg tego rozporządzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX