Questions and answers

Czy podatnik może zaktualizować cenę działki wprowadzonej do PKPiR dowodem wewnętrznym, którą zakupił 10 lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej należy zmniejszyć odpis aktualizujący?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy spółka przekształcona ze spółki komandytowej może być opodatkowana stawką 15%?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy telebim z reklamami wykluczy podatnika z możliwości rozliczania przychodów najmu ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy US ma słuszność odmawiając kompensaty podatku VAT na podatek CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w decyzji o warunkach zabudowy musi zostać określony wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy zakup kuponów premiowych można uznać za koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zakup licencji Windows obliguje do zapłaty podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zakup przekazanych gadżetów może stanowić koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy za osobę uprawnioną do specjalnego zasiłku opiekuńczego należy opłacać składki na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jaka powinna być minimalna odległość drenażu rozsączającego przydomowej oczyszczalni ścieków od drzew i krzewów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak bank powinien zrealizować postanowienie prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym rachunku bankowego swojego klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Obzejta Łukasz | Nieaktualne

Jak dokonać remanentu na koniec roku jeżeli firma w trakcie roku utraciła prawo do ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie dokumenty należy dostarczyć do ZUS, jeśli w trakcie urlopu rodzicielskiego zmarło jedno z bliźniąt?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie prace w najmowanym lokalu mogą być zaliczone do remontu i w konsekwencji bezpośrednio do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jaki jest zakres kontroli bhp w miejscu wykonywania pracy telepracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy wskazać dane w CIT-TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak obliczyć wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego osobie, która wcześniej była zatrudniona jako pracownik tymczasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy w listopadzie, gdy pracownik świadczył pracę w nocy 11 listopada?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć nadpłacone zaliczki na poczet zysku wspólnika spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie z umowy o dzieło zawartej z zagranicznym artystą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

jak zdefiniować rodzinę wielodzietną na gruncie ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy podatnik jest obowiązany do wysyłania ewidencji VAT_JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Pod jakimi warunkami można wprowadzić otrzymaną w darowiźnie część budynku do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jaki sposób nastąpi rozliczenie w podatku CIT w kontekście tzw. zysków kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co może zrobić dyrektor szkoły, jeżeli nikt z nauczycieli nie wyraża zgody na pracę w komisji inwentaryzacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy darowizna przekazana przez spółkę akcyjną na rzecz stowarzyszenia jest odpłatnym świadczeniem usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dla spółki z o.o. wypłata z góry rocznego czynszu w gotówce będzie kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dochody ze sprzedaży majątku gminy mogą być przeznaczone na konkretny wydatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy do podstawy wynagrodzenia chorobowego należy wliczyć tzw. trzynastkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dzień wolny za Święto Trzech Króli pracownik może odebrać w kolejnym cyklu rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy faktura za wykonanie projektu graficznego powinna zwiększać wartość licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy firma może za sprzedaż samochodu pobrać pieniądze gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy magazyny wynajmowane innym podmiotom mieszczą się w definicji „pozostałych budynków handlowo-usługowych”?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy zapłacić podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Olszewska Magda | Nieaktualne

Czy nowe symbole i stawki stosuje się dla wszystkich środków trwałych w związku ze zmianą klasyfikacji KŚT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy płaci się podatek zryczałtowany od naprawy maszyny i zakupu licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy polska spółka jest zobowiązana do poboru podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Olszewska Magda | Nieaktualne

Czy przekazanie w darowiźnie córce samochodu wycofanego z działalności gospodarczej będzie opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. komunalna ma prawo do stawki 15% CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy syndyk masy upadłości spółki ma obowiązek korekty deklaracji spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne