Questions and answers

Jak księgować fakturę w przypadku nabycia towarów, do którego stosuje się tzw. odwrotne obciążenie w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Według jakich zasad należy rozliczać korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć obcokrajowca w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak można skorygować błędnie wpisaną datę na fakturze sprzedażowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Z jakich przepisów wynika, że umowa zawierana w ramach rezydentury musi być umową terminową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy w związku z wejściem w życie RODO należy zmienić regulamin organizacyjny sp zoz?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy dotychczasowy pracownik może łączyć funkcję IOD z innymi obowiązkami u tego samego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy lekarz w trakcie specjalizacji z pediatrii może pracować jako lekarz POZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy zmienić decyzję uprawniającą do zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak wyliczyć według "złotówka za złotówkę" zasiłek rodzinny wraz z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy linia kolejowa podbudowana tłuczniem powinna zostać uznana jako zmniejszająca retencję wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy wzmocnienie brzegu naturalnego zbiornika wodnego wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy dyrektor przedszkola może zawierać porozumienia z wolontariuszami?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy prawidłowo ustalono podstawę wymiaru zasiłku nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób ustalić właściwość miejscową skierowania do DPS i który OPS będzie właściwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy za kwiecień 2018 r. przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Kto powinien zawrzeć umowę o pracę z pracownikiem, który zmienia miejsce zatrudnienia na podstawie porozumienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy powinna zostać wydana decyzja o zwrocie nienależnie pobranego dodatku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel otrzymuje odprawę z tytułu przejścia na świadczenie emerytalne, jeżeli został zawieszony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak postąpić w przypadku zwrotu dokumentów z Urzędu Wojewódzkiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy zasadne będzie zastosowanie art. 30 ust. 11 u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy godziny ponadwymiarowe u nauczyciela są wliczane do minimalnego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy osoba będąca dyrektorem żłobka może kierować pracą klubu dziecięcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy stwierdzić wygaśnięcie dotychczasowej decyzji o skierowaniu do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy organ prowadzący ma prawo zobowiązywać dyrektorów do działań, które nie są zadaniami statutowymi szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy spółka będzie mogła zastosować obniżoną stawkę odsetek za trzydniową zwłokę z zapłatą zaliczek na podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy to dyrektor podejmuje decyzje o tym czy nauczyciel może podjąć dodatkowe zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Czy każdy uczeń objęty nauczaniem indywidualnym powinien otrzymać nowe orzeczenie na rok szkolny 2018/2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy sekretarz gminy może pełnić funkcję inspektora ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w związku z literówką w świadectwie ukończenia gimnazjum należy ponownie byłemu uczniowi wydrukować świadectwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy jednostka może być badana przez innego biegłego z tej samej firmy audytorskiej co w poprzednich latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo utworzyć rezerwę na prawdopodobne zobowiązania z tytułu otrzymanych korekt?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma świadczenie usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów z Chin na rzecz konsumentów z Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego chroni nauczyciela przed wypowiedzeniem umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jakim trybie można zmienić i przedłużyć umowę w z NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy sprzedaż auta wykupionego z leasingu musi być ewidencjonowana przy użyciu kasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy data w metrykach rysunków może być inna niż data opracowania wskazana na stronie tytułowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracodawca może uznać zaświadczenia kwalifikacyjne energetyczne za bezterminowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne