Questions and answers

Kto jest uprawniony do bezpłatnych świadczeń w SOR?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Na kogo wystawić fakturę za towar w przypadku śmierci kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać prawidłowej ewidencji zakupu z Hongkongu, jeżeli firma przesłała fakturę elektronicznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć stratę w podatku CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób zamawiający powinien udzielić robót objętych wykonawstwem zastępczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

W którym miesiącu powstaje zobowiązane z tytułu prowizji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Z jakiego dnia należy wziąć średni kurs NBP do obliczenia wartości transakcji do informacji ORD-U?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy rodzic uczestniczący w zebraniu może otrzymać kserokopię protokołu z tego zebrania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wyjaśnienia pisemne Państwowej Inspekcji Pracy należy przechowywać w aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie instalacje wymagają zgłoszenia a jakie pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie konsekwencje poniesie przedsiębiorca z powodu braku pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2017 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jak należy postąpić, jeżeli na terenach podlegających wyłączeniu z produkcji istnieje już zabudowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jak zakwalifikować wodę odprowadzaną do rzeki ze stawu parkowego uszczelnionego matą bentonitową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2017 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Kto jest zobowiązany do rekultywacji w przypadku zmiany właściciela użytku kopalnianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Który organ jest właściwy w sprawie budowy kładki ścieżki rowerowej nad drogą wojewódzką?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2017 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy firma pośrednicząca w obrocie nieruchomościami oraz zarządzająca nimi może wybrać zwolnienie w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 grudnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak obliczyć pracownikowi socjalnemu przysługujący mu wymiar urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 grudnia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak postąpić w przypadku, gdy osoba uprawniona do zasiłku stałego otrzymuje emeryturę zagraniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 grudnia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w przypadku wykonywania usług dźwigiem i przemieszczania towarów należy zastosować odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jakiej wysokości naliczyć VAT przy przekazaniu kiosku na potrzeby prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się czas obowiązywania umowy agencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy firma obowiązana jest ponosić opłaty za korzystanie ze środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy możliwe jest wyznaczenie dnia wolnego za 11.11 w dniu 22.12.2017 r. przy 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2017 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy należy zlikwidować działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy określone limity powinny odnosić się do każdej faktury osobno czy do sumy wszystkich faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2017 r., Dąbrowska Dorota | Nieaktualne

Czy opłaty od pozwu mogą stanowić koszt dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy otrzymanie kaucji będzie się wiązało z koniecznością odprowadzenia podatku przez udziałowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy powinna być zastosowana procedura odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. zarejestrowana w Czechach winna płacić polski CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Na ile wcześniej należy powiadomić nauczyciela, że będzie on miał zastępstwa doraźne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Co należy zrobić z nieodebranymi przez pacjentów płytami CD, na których nagrano wyniki badań obrazowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy dla pracownika beneficjenta pakietu ubezpieczeniowego jest to przychód podlegający p.d.o.f.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy JPK_VAT powinno zostać sporządzone tylko dla sprzedaży opodatkowanej, czy również dla sprzedaży zwolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne