Questions and answers

Czy Starosta może wydać decyzję na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej w przypadku braku decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy przepis art. 279a pr.wod. dotyczy 20 zł na rok czy kwartał?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jak interpretować zapis o przemieszczaniu osadów w obrębie wód powierzchniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kto powinien zająć się sprawą znalezionego węża hodowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak wyliczyć dochód na nowy okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie świadczenia przysługują pracownikowi, który w pierwszym dniu zatrudnienia, uległ wypadkowi przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy urząd gminy powinien spełnić obowiązek informacyjny z art. 13 RODO wobec członków rady gminy oraz sołtysów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracodawca może umieścić w aktach osobowych dokumentację związaną z nieobecnością nauczyciela w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy umowa o pracę rozwiązała się w dniu zakończenia urlopu dla poratowania zdrowia zastępowanego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy odszkodowania za nieruchomości może zrzec się inny użytkownik wieczysty niż Skarb Państwa lub jst?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do sprzedaży hurtowej wypalonej przez podatnika kawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Od jakiej podstawy będzie naliczany zasiłek macierzyński osoby prowadzącej działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy do żądania zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości nalicza się VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy nieodpłatne szkolenia produktowe generują przychody po stronie uczestników?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jeśli istnieją podziały na grupy na językach obcych w szkole podstawowej, czy dokonuje się podziału pod względem zaawansowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży samochodu w tym samym miesiącu co wykup z leasingu można zastosować zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy kompensata walutowa dla kontrahenta z Niemiec musi być wystawiona w dwóch językach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł być zatrudniony na stanowisku nauczyciela wspomagającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy do arkusza ocen ucznia, który ma przyznany indywidualny tok nauki wpisuje się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł nauczać WOS-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może wynająć należącą do niego działkę przemysłową i przychody z najmu opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy przepisy prawa pozwalają na zawarcie umowy wolontariatu pomiędzy przychodnią a pielęgniarką?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy zwolnienie z długu przyszłego generuje przychód podatkowy w momencie podpisania porozumienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób opodatkować przychody z wynajmu środka trwałego należącego do spółki, która zajmuje się hodowlą norek?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pracownicy zatrudnieni w instytucjach kultury i miejskich szpitalach są pracownikami administracji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zarząd stowarzyszenia może zmienić politykę rachunkowości wstecz, czyli przed podpisaniem dokumentów finansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakiej treści powinna być uchwała rady powiatu dotycząca przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można amortyzować maszyny, które fizycznie znajdują się u kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć sprzedaż usługi wypełniania dokumentu karnet TIR w ramach usługi eksportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć usługi ciągłe, które nie zostały zafakturowane przed połączeniem spółek (kontrahentów)?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć organ właściwy dłużnika, czy może wystąpić do starosty o zwrot prawa jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jakie czynności powinno wykonać biuro rachunkowe w celu zamknięcia działalności po śmierci właściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie przepisy maja zastosowanie do samowolnej budowy wiaty na działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym wykonanej w 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

W jakim kraju oraz jaką stawkę podatku powinien zastosować podatnik wykonujący usługę na nieruchomości w Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje prawo do premii, jeżeli prezes zarządu (pracodawca) nie wypełnił formalności wynikających z ZUZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć zakup od firmy z Australii projektu graficznego, jeśli otrzymano w sumie trzy faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć transakcję nabycia usług pośrednictwa noclegów przez internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W którym momencie rozpoznać koszty pośrednie ujawnione po zamknięciu ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy od 2016 r. zmieniły się zasady realizacji świadczeń w ramach rehabilitacji leczniczej na podstawie umowy z NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Kto i w jaki sposób może nałożyć karę za brak realizacji zadań z Programów ochrony powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy wzrost wynagrodzeń w służbie zdrowia obejmuje kapelanów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak rozliczać sprzedaż akcji w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

W jakim terminie należy dokonać aktualizacji programu ochrony środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jaki dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych należy się pracownikowi zatrudnionemu w równoważnym systemie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy w niepublicznym i publicznym punkcie przedszkolnym mogą być tworzone oddziały integracyjne i specjalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne