Questions and answers

Czy zagraniczny podatek u źródła można odliczyć w PIT-36?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zatrudniając osobę na stanowisko dyrektora SPZOZ można żądać zaświadczenia o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zgodnie z RODO w szkole może być zainstalowany monitoring wizyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Do kiedy należy przyznać zasiłek dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Ile powinna wynieść odprawa pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak należy potraktować przepracowane godziny w dniu 20.04.2018r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kiedy kobieta urodzona 25.01.1966 r. z 20 letnim stażem pracy może ubiegać się o świadczenie przedemerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Kiedy należy ująć w deklaracji zakup towarów z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób rozwiązać umowę o pracę z cudzoziemcem, który przepracował kilka dni i wyjechał?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy budowa stawu wymaga uzyskania oprócz pozwolenia wodnoprawnego również pozwolenia budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy do działalności zespołu interdyscyplinarnego będą miały zastosowania przepisy r.o.d.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dyrektor może zawrzeć umowę o pracę na jeden rok szkolny z nauczycielem stażystą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy ewidencja przebiegu pojazdu może być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy firma, która prowadzi myjnię samochodową powinna posiadać politykę bezpieczeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy i kiedy można odliczyć VAT z faktury, którą odesłano sprzedawcy, ale z powrotem otrzymano duplikat?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy inspekcja sanitarna powinna zaopiniować zgłoszenie budowy tymczasowego na 180 dni kontenera biurowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość posadowienia budynku gospodarczego na drenażu rozsączającym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy kontener przymocowany za pomocą przyspawanych stalowych kotew będzie trwale połączony z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy lekarz jest uprawniony do pobierania od świadczeniobiorcy opłat za wydanie orzeczeń i zaświadczeń lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury kosztowej spółki za najem lokalu - mieszkania wynajętego dla prezesa spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy należy uzyskać zgody na przetwarzanie danych osobowych od osób, które uczestniczą w obradach rady miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczycielka, która prowadzi działalność zarobkową może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy nauczycielowi można powierzyć obowiązki dyrektora przedszkola już od sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy nauczycielowi odchodzącemu na emeryturę można z wyprzedzeniem wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nieodpłatne używanie przez zleceniobiorcę samochodu osobowego zleceniodawcy podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy obecnie lekarz pediatra może sprawować opiekę nad świadczeniobiorcą tylko pod warunkiem ukończenia kursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy ogólne zasady rachunkowości dopuszczają występowanie podwójnego salda na koncie analitycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy ponownie wysłać wniosek o ściganie dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy poradnia specjalistyczna ma prawo usunąć kartotekę pacjenta będącego dzieckiem na żądanie jego rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy pracownik, który w innej firmie przybywa na urlopie wychowawczym, w drugiej może pracować w nadgodzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik zwolniony, jeśli dokonuje importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy przedsiębiorca odpowiadając na e-mail od klienta powinien spełnić wobec niego obowiązek informacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy przekroczenie 30% wydatków na remont powoduje obowiązek opodatkowania sprzedaży lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne