Czy od wypłaconego odszkodowania pracownikowi, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę na mocy porozumienia stron, należy... - OpenLEX

Czy od wypłaconego odszkodowania pracownikowi, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę na mocy porozumienia stron, należy naliczyć składki ZUS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowacka Izabela
Odpowiedzi udzielono: 3 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma rozwiązała umowę o pracę, która była zawarta na czas nieokreślony z pracownikiem na mocy porozumienia stron. W porozumieniu strony ustaliły, że firma wypłaci pracownikowi odszkodowanie w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę. Porozumienie zostało zawarte 3.01.2022 r. Wynagrodzenie za grudzień 2021 r. nie zostało wypłacone, ponieważ pracownik był cały miesiąc na chorobowym płatnym przez ZUS.

Czy do naliczenia odszkodowania należy przyjąć kwotę brutto z umowy?

Czy od wypłaconego odszkodowania mamy naliczyć tylko podatek, czy składki ZUS także?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX