Questions and answers

Czy budowa stajni rozrodowej wymaga uzgodnienia ppoż i w zakresie sanepid i bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

W jaki sposób można uzyskać odstępstwo dla niedotrzymania standardów JCWP dla inwestycji już istniejącej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy w skład zespołu szkół publicznych może wchodzić biblioteka wiejska dostępna dla mieszkańców wsi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w przypadku korzystania z usługi outsourcingu dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy podlegamy pod ustawę o bateriach i akumulatorach jeżeli wprowadziliśmy ok. 5 kg UPS -ów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Komu przysługuje KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Od kiedy uchylić decyzję przyznającą stronie prawo do świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy dopuszczalne jest przechowywanie przez placówki medyczne danych w tzw. chmurze?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy komórka BHP jest podległa dyrektorowi produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wymiar udzielonego pracownikowi czasu wolnego pozostaje taki sam bez względu na termin jego wykorzystania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. było konieczne prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie obowiązki spoczywają na likwidowanej spółdzielni w stosunku do Krajowej Rady Spółdzielczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy zmiana lokalizacji studni wierconej jest zmianą istotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy mur można zaliczyć do powierzchni elewacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy rozbiórka stacji paliwowej oraz LPG wymaga decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy opodatkowanie najmu prywatnego ryczałtem wyłącza opodatkowanie działalności kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak dokonać potrącenia wynagrodzenia za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak ująć w PKPiR zakup gotowej strony internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaki jest okres przechowywania poleceń księgowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT wspólny zakup środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z tytułu zakupu alkoholu i voucherów do SPA (nabycie w grudniu 2018 r.), celem odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy szkolenie SEP finansowane przez pracodawcę stanowi dochód pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy stypendium sportowe podlega zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Hopcia Patryk | Aktualne

Kiedy pracownikowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy demontaż starych i montaż nowych wodomierzy wymaga zgłoszenia do któregoś z urzędów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy bezumowne korzystanie ze wzoru użytkowego jest opodatkowane podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy powstaje przychód w przypadku usługi rozliczanej w okresach rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć podatek dochodowy i w której pozycji IFT R wpisać dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik powinien wykorzystać urlop z tytułu nadgodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy regulamin pracy szkoły podstawowej musi zostać przedłożony organowi prowadzącemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy prawidłowo zakwalifikować przedsięwzięcie polegające na budowie obory o obsadzie 80 DJP?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy cudzoziemca NUE można zameldować na pobyt czasowy, jeżeli jego legalny pobyt nie przekracza 30 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne