Czu ustawa o COVID stoi na przeszkodzie złożenia wniosku o upadłość spółki w sytuacji opisanej w pytaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W okresie trwania stanu epidemii COVID-19 spółce doręczono decyzję określającą zobowiązanie w podatku od towarów i usług za lata 2018 i 2019 r. W związku z powstaniem tego zobowiązania spółka stała się niewypłacalna. Zarząd spółki zamierza złożyć do właściwego sądu wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Abstrahując od wymogów wynikających z k.s.h., złożenie wniosku jest konieczne mi z uwag na ochronę majątku prywatnego zarządu spółki i spodziewane wszczęcie postępowania w sprawie przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki na zarząd.

Czy w związku z obowiązywaniem art. 15zzra ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, spółka może skutecznie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, mimo że termin do złożenia wniosku określony w art. 21 ustawy Prawo upadłościowe nie rozpoczął biegu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX