Questions and answers

W jakim terminie nauczycielka powinna złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać sprostowania oceny pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób korygować zaliczki za poszczególne miesiące poprzednich lat podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Co powinien zrobić PINB, jeśli wiata wybudowana jest w strefie gazociągu wysokiego ciśnienia DN80?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy babcia, która ma wnuczkę w rodzinie zastępczej może pobierać dla niej zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy budowa daszków z poliwęglanu nad balkonami w budynku wielorodzinnym wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy crowdfunding podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy decyzja wz bez określenia mocy paneli fotowoltaicznych może być podstawą wydania decyzji o pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy destrukt asfaltowy jest odpadem palnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy dochód z działalności gospodarczej należy utracić, a z zasiłku macierzyńskiego uzyskać?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy kółko rozliczne w likwidacji korzysta ze zwolnienia przychodów od podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy metoda marży transakcyjnej netto jest prawidłowo przy sporządzeniu dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można odebrać od pracownika oświadczenie o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy można udostępnić członkowi rodziny kserokopię wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można uznać świadczenia dobry start za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy na dziecko muszą być zasądzone alimenty od biologicznego ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy należy spełnić obowiązek informacyjny wobec osoby zatrudnianej na stanowisko inspektora ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

Czy należy załączyć odpis aktu urodzenia dziecka do wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy na napisanie programu komputerowego można zawrzeć umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy osobie niepełnosprawnej zatrudnionej w celu przygotowania zawodowego przysługuje urlop dodatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy parkowanie samochodów ciężarowych na nieruchomości podlega regulacjom ustawy Prawo budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy pracodawca może wydać zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym dzieci byłemu mężowi pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracownik może świadczyć pracę w różnych jednostkach organizacyjnych tego samego podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy przeliczyć dochód do świadczenia wychowawczego, gdy wnioskodawczyni nie poinformowała o zmianie składu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy przewóz paliw stałych podlega obowiązkowi monitorowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży nieruchomości w trakcie inwestycji można zastosować zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy składając wniosek o zapomogę może wnioskować jednocześnie na dwoje dzieci czy należy złożyć odrębne wnioski?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy sp. z o.o. S.K.A. może przeznaczyć kapitał zapasowy na potrzeby utworzenia funduszu na przyszłe inwestycje?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy starosta może pozytywnie uzgodnić projekt decyzji na rozbudowę i przebudowę budynku produkcyjnego na gruncie klasy RII?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy SZO przysługuje żonie, która nie jest zarejestrowana w UP?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy w związku o otrzymanym orzeczeniem o niepełnosprawności należy coś zmieniać w dokumentacji pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy zakup projektu graficznego obrazu może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zwrot poniesiony nakładów generuje u osoby fizycznej przychód z innych źródeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Ile będzie wynosić wynagrodzenie we wrześniu za przepracowaną część miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaka jest procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać dyrektor niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki jest termin przedawnienia nieopodatkowanych należności publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak można w ciągu roku szkolnego ograniczyć księdzu wymiar zatrudnienia, w szkole w której jest obecnie zatrudniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak obliczyć dochód w przypadku zmiany składu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak postąpić w przypadku, gdy osoba będąca adresatem decyzji o przyznaniu zasiłku celowego została tymczasowo aresztowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne