Pytania i odpowiedzi

Jak mierzyć wzrost wartości użytkowej ulepszonego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dyrektor może wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielowi przebywającemu w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaki wymiar ekwiwalentu przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu od października do czerwca?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy darowizna spółdzielni na rzecz mieszkańców generuje po ich stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy preparat antyodorowy typu odor cover powinien oprócz karty charakterystyki posiadać jakiś atest?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak postępować jeżeli wychowawca musi zawieźć wychowanka bursy na SOR?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy prawo do wysługi lat nauczyciel nabywa w żłobku, jeżeli jest to jego dodatkowe miejsce zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy montaż układu kondensacji spalin wymaga decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy zakład budżetowy może naliczyć gminie odsetki za wykonaną i niezapłaconą w terminie usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Hopcia Patryk | Aktualne

Czy lokalizacja budynku bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią jest zgodna z warunkami technicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy pacjent ma prawo oczekiwać wymiany cewnika w ramach NPL?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy nieruchomość inwestycyjną mamy prawo amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy spółka jawna ma obowiązek zgłosić upadłość?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy podlega PCC umowa sprzedaży udziałów polskiej spółki z o.o. podpisana w Czechach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy usługę izolacji i obróbki zbiornika w elektrowni wodnej można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak firma odzieżowa powinna zaksięgować w PKPiR straty z tytułu szkód spowodowanych przez gryzonie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje potrzebne są do nauczania przedmiotów informatycznych w szkole ponadgimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie konsekwencje ma brak zapisu „paragon fiskalny” na wystawianych paragonach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaka stawką ryczałtu należy opodatkować usługi ładowania hulajnóg elektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak opodatkować świadczenie usług utrzymania stoku narciarskiego znajdującego się na terenie Słowacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy należy podać informację nauczycielom o zmianie czteroletnie technikum w pięcioletnie technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy gmina jest zobowiązana do sporządzenia procedury wewnętrznej dla potrzeb raportowania schematów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy zwolnić inwestora z opłaty skarbowej za zgłoszenie budowy sieci wodociągowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Jak opodatkować mieszkania i grunty z nimi związane, zakupione przez podatnika w celu dalszej ich odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Od kiedy wstrzymać wypłatę dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych odsetki od wypłaconego dodatku wyrównawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy aneks do umowy dzierżawy może obowiązywać wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy sprzedaż towaru dla osoby prywatnej spoza UE przez podmiot zwolniony może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe wynikają z przekazania w darowiźnie udziałów spółki z o.o. na rzecz syna i synowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować wynajem katamaranu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy ustanowiony opiekun prawny tymczasowy może złożyć wniosek o zasiłek rodzinny, 500+ i fundusz alimentacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy rodzi dla spółki konsekwencje podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne