Pytania i odpowiedzi

Od kiedy wstrzymać wypłatę dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych odsetki od wypłaconego dodatku wyrównawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy aneks do umowy dzierżawy może obowiązywać wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy sprzedaż towaru dla osoby prywatnej spoza UE przez podmiot zwolniony może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe wynikają z przekazania w darowiźnie udziałów spółki z o.o. na rzecz syna i synowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować wynajem katamaranu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy ustanowiony opiekun prawny tymczasowy może złożyć wniosek o zasiłek rodzinny, 500+ i fundusz alimentacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy rodzi dla spółki konsekwencje podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu pracownika, posiadającego orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy jest możliwa przebudowa drogi wewnętrznej, gdy nie ma miejscowego planu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy fundacja lub stowarzyszenie może posiadać środki trwałe i zaliczać odpisy w koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy wspólnik może zostać zatrudniony w spółce jawnej na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób wystawić deklarację dla spółki z o.o., która ogłosiła upadłość?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien odprowadzać składkę na Fundusz Pracy za księży zatrudnionych na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma nieodpłatne przekazanie wydawnictw na reklamę przez instytucję kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy OPS powinien wystąpić do wojewody o dodatkowe środki na realizację decyzji wydanych w ramach koordynacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy cena wywoławcza nieruchomości, które zamierza zbyć gmina, obejmuje podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy uzyskać prawomocne orzeczenie, określające przy którym z rodziców dzieci mają przebywać?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy brak dokładnej specyfikacji towaru może być problemem dla zastosowania stawki 0% w WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak należy prawidłowo uwzględnić dni urlopu na żądanie podczas planowania urlopów nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy organ podatkowy ma prawo stosować przepis 15B CIT w postępowaniu za 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach opłatę za zajęcie pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Do którego roku życia można odroczyć od obowiązku szkolnego dziecko niepełnosprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Do kiedy wydać decyzję na świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak rozliczyć w spółce komandytowej zwrot podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy ustalić opłaty za przekształcenie po aktualizacji stawki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy na wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej powinien widnieć podpis wychowawcy klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

W jaki sposób powinny być podejmowane uchwały przez walne zgromadzenie związku międzygminnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Krześnicki Ireneusz | Aktualne

Jakie musi osiągnąć wynagrodzenie zleceniobiorca, żeby mógł przystąpić do PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy zamawiający może wysłać zapytanie ofertowe do firmy, która wykonywała kosztorys inwestorski?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy szkoła ponadgimnazjalna może obciążyć kosztami wychowanka internatu, który umyślnie zniszczył mienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy obliczyć sprzątaczce wymiar urlopu wypoczynkowego, jeśli ukończyła tylko szkołę podstawową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo wpisać nazwę szkoły na świadectwie szkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie składniki wynagrodzeń powinny się znajdować w dokumencie RP-7 w pozycji składniki zmienne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Sieńko Robert | Aktualne

Czy wicedyrektor szkoły może podpisać dziennik elektroniczny podpisem kwalifikowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel języka hiszpańskiego w szkole ponadgimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne