Czy gminny zakład komunalny może wykonywać przyłącza kanalizacyjne w zakresie zapewnienia robocizny i sprzętu a właściciel... - OpenLEX

Czy gminny zakład komunalny może wykonywać przyłącza kanalizacyjne w zakresie zapewnienia robocizny i sprzętu a właściciel nieruchomości pokrywałby tylko koszty materiału?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W chwili obecnej wiele gmin podejmuje uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej do nieruchomości. Mieszkańcy ponoszą koszty wykonania przyłączy i występują o refundację poniesionych kosztów.

W związku z powyższym pytanie brzmi czy Gminny Zakład Komunalny może wykonywać przyłącza kanalizacyjne w zakresie zapewnienia robocizny i sprzętu a właściciel nieruchomości pokrywałby tylko koszty materiału?

Skoro gminy udzielają dotacji na przyłącza w formie uchwał więc w jakiejś części i tak je finansują.

Czym taka pomoc gminy w postaci zapewnienia tylko robocizny i sprzętu przy budowie przyłącza rożni się od udzielenia refundacji części poniesionych kosztów budowy przyłącza?

Sprawa w jednym i w drugim przypadku dotyczy środków własnych budżetu gminy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX