Questions and answers

Czy dotacje z gminy dla niepublicznego przedszkola należy ująć w rocznym sprawozdaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy dyrektor publicznej szkoły ponadgimnazjalnej ma obowiązek zapewnić codzienną opiekę pielęgniarki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy faktura z dopiskiem reverse charge to import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy istnieje wykaz leków, materiałów opatrunkowych, które powinny znajdować się w gabinecie higienistki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy jeśli miał miejsce zakup towaru z Rosji i demontaż w Hiszpanii, to wykazać WNT, czy import towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy kara za odstąpienie od wykonania umowy w celu realizacji innej transakcji stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy koszty dostawy materiałów można zaliczyć do kwoty ulgi na prace badawczo-rozwojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy lista z danymi pacjentów może być dołączona do wniosku pracownika o dodatkowe wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy możliwa jest sprzedaż nieruchomości ze zwolnieniem z VAT oraz osobno nakładów z naliczeniem podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury za parking samochodowy w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można wystawić fakturę VAT tytułem premii za roczną współpracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można zaprojektować dwa budynki letniskowe w zabudowie bliźniaczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy na kursie kwalifikacyjnym minimum połowa zajęć powinna być przeznaczona na kształcenie praktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy na świadectwie ukończenia gimnazjum uczeń powinien posiadać ocenę z zajęć technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielom przebywającym na urlopie bezpłatnym należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel udający się na wycieczkę szkolną w chwili wyjścia powinien wpisać się do rejestru wyjść?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony na okres roku szkolnego w wymiarze 4,12/18 powinien otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy nauczyciel z lekkim stopniem niepełnosprawności może żądać zwolnienia go z pełnienia dyżurów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nazwa przedmiotu kształcenia zawodowego powinna określać konkretnie, w jakim języku odbywa się nauczanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy odpowiednie wpisy w rejestrach uprawniają firmę do stosowania zwolnienia w VAT do świadczenia usług szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy organ może udzielić pozwolenia na budowę inwestorom określonym jako "współwłaściciele nieruchomości"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy podatnikowi przysługuje odliczenie VAT za ogłoszenie w gazecie kondolencji dla kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony w bieżącym roku szkolnym na 17,5/18 etatu ma prawo ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca może nadal podlegać w Polsce ubezpieczeniu zdrowotnemu wykonując pracę w Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przekazanie gospodarstwa rolnego wpływa na możliwość korzystania z ryczałtu przy działalności rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przy naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska można wykorzystać wyniki pomiarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy rada pedagogiczna może zatwierdzać wyniki klasyfikacji uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy rada pedagogiczna zatwierdza plan działań wychowawczo-profilaktyczny na dany rok szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy roczne karty ewidencji czasu pracy należy wkładać do teczki akt osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy ruchoma organizacją czasu pracy może być stosowana w ramach równoważnego systemu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych roku 2018 szacunek kosztów za usługi telekomunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprawozdanie finansowe w spółce z o.o. na dzień 31.03.2019 r. będzie można podpisać profilem zaufanym ePUAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy sprzedaż bonusów związanych z energią elektryczną powinna być opodatkowana jako prawo majątkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy uproszczenia przewidziane w prawie bilansowym mają zastosowanie w podatku dochodowym od osób prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy usługa udrożnienia poziomu kanalizacyjnego powinna być rozliczona w ramach procedury odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy według art. 5 ust. 4c u.ś.r. dochód za wrzesień należy liczyć jako ciągłość?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wprowadzając stan początkowy należy jednocześnie skorygować koszty, które zostały obciążone?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy w przypadku refakturowania kosztów ubezpieczenia przychód należy wykazać jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w przypadku zmiany profilu działalności spółki cywilnej zmieni się sposób opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wszystkie usługi niematerialne podlegają ograniczeniu przy ujęciu ich w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy wymagana jest decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji węgla aktywnego do superkondensatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Tomaszkiewicz Joanna | Nieaktualne

Czy zakup nieruchomości gruntowej w Grecji uprawnia do jej odliczenia w ramach własnych celów mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne