W jakim przypadku zamawiający uprawniony jest do przyjęcia złożonych po terminie dokumentów przez wykonawcę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kozłowski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca został wezwany do uzupełnienie podmiotowych oraz przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 oraz 128 ust. 1 p.z.p. Wykonawca zgodnie z wezwaniem zobowiązany był do uzupełnienia wymaganych dokumentów w terminie do dnia 13.06.2022 r., godzina 12:00. Dokumenty zostały złożone za pośrednictwem platformy zakupowej, przez którą zamawiający komunikuje się z wykonawcami w terminie 13.06.2022 r. o godzinie 13:59:14, a więc dwie godziny po wyznaczonym w wezwaniu terminie. Wykonawca wraz z dokumentami złożył pismo przewodnie, w którym wskazał, że nie mógł dochować wyznaczonego terminu ze względu na przechodzące nad regionem nawałnice, które powodowały przerwę w dostawie zasilania w energię elektryczną. Faktycznie, w okresie wyznaczonym na uzupełnienie dokumentów nad regionem przechodziły ulewne burze.

Czy zamawiający uprawniony jest do przyjęcia złożonych po terminie dokumentów, uwzględniając okoliczności wskazane przez wykonawcę? Czy ewentualnie żądać od wykonawcy potwierdzenia, że występowały u niego nawałnice? Czy oferta powinna zostać odrzucana ze względu na nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie? Jest to jedyna oferta złożona w postępowaniu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX