Czy kierownik zamawiającego - wójt, pozostaje w konflikcie interesów i powinien zostać wyłączony z postępowania, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia na odbiór i transport odpadów komunalnych prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, ofertę złożyła spółka komunalna sp. z o.o., w której gmina posiada 100% udziałów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na odbiór i transport odpadów komunalnych prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, ofertę złożył jeden wykonawca - spółka komunalna sp. z o.o., w której gmina posiada 100% udziałów, czy w takim wypadku kierownik zamawiającego - wójt, pozostaje w konflikcie interesów i powinien zostać wyłączony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX