Questions and answers

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować z tytułu odbioru odzieży do prania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie limity obowiązują przy zawieraniu umów na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą zwrot dotacji uzyskanej z PARP?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy wykazywać godziny nauczyciela, które zostały mu przydzielone w drugim trymestrze roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć ekwiwalent za urlop w zakresie premii wypłacanej za kwartał?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć pracę w godzinach nadliczbowych pracowników podmiotów leczniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak rozliczyć faktury korygujące z tytułu WNT (jaki kurs waluty obcej przyjąć)?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozpoznać, czy ma zastosowanie rozliczenie w ramach transakcji trójstronnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak ustalić termin płatności, gdy postanowienia umowy i informacja na fakturze się różnią?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy dochodzi do przerwania terminu przedawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód bilansowy z naliczonej kary umownej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kogo dotyczą nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kto powinien przechowywać drugi egzemplarz skierowania do lekarza medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Po jakim kursie powinna zostać przeliczona wypłata zaliczki w euro na poczet podziału zysku w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jakiej formie powinna być składana gwarancja bankowa w postępowaniach objętych „pełną elektronizacją”?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Funka Łukasz | Nieaktualne

W jakiej wysokości można dokonać jednorazowej amortyzacji aby nie przekroczyć 3-letniego limitu pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakie koszty zaksięgować zakup mundurów dla członków koła łowieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakim terminie trzeba wystawić oceny proponowane uczniom?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonywać korekty odpisu na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Co jest kosztem w przypadku zbycia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy były pracodawca może udostępnić akta osobowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy deweloper w remanencie musi wyszczególniać każdy materiał wykorzystany w trakcie budowy inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy dotacje z gminy dla niepublicznego przedszkola należy ująć w rocznym sprawozdaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy dyrektor publicznej szkoły ponadgimnazjalnej ma obowiązek zapewnić codzienną opiekę pielęgniarki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy faktura z dopiskiem reverse charge to import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy istnieje wykaz leków, materiałów opatrunkowych, które powinny znajdować się w gabinecie higienistki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy jeśli miał miejsce zakup towaru z Rosji i demontaż w Hiszpanii, to wykazać WNT, czy import towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy kara za odstąpienie od wykonania umowy w celu realizacji innej transakcji stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy koszty dostawy materiałów można zaliczyć do kwoty ulgi na prace badawczo-rozwojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy lista z danymi pacjentów może być dołączona do wniosku pracownika o dodatkowe wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy możliwa jest sprzedaż nieruchomości ze zwolnieniem z VAT oraz osobno nakładów z naliczeniem podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury za parking samochodowy w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można wystawić fakturę VAT tytułem premii za roczną współpracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można zaprojektować dwa budynki letniskowe w zabudowie bliźniaczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy na kursie kwalifikacyjnym minimum połowa zajęć powinna być przeznaczona na kształcenie praktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy na świadectwie ukończenia gimnazjum uczeń powinien posiadać ocenę z zajęć technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielom przebywającym na urlopie bezpłatnym należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel udający się na wycieczkę szkolną w chwili wyjścia powinien wpisać się do rejestru wyjść?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony na okres roku szkolnego w wymiarze 4,12/18 powinien otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy nauczyciel z lekkim stopniem niepełnosprawności może żądać zwolnienia go z pełnienia dyżurów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nazwa przedmiotu kształcenia zawodowego powinna określać konkretnie, w jakim języku odbywa się nauczanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy odpowiednie wpisy w rejestrach uprawniają firmę do stosowania zwolnienia w VAT do świadczenia usług szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy organ może udzielić pozwolenia na budowę inwestorom określonym jako "współwłaściciele nieruchomości"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy podatnikowi przysługuje odliczenie VAT za ogłoszenie w gazecie kondolencji dla kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne