Questions and answers

Czy emitent po wykupie obligacji jest zobowiązany do badania sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy i na jakich zasadach można wprowadzać zmiany w konstrukcji kabiny dźwiękoizolacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy istnieje obowiązek zakupu nowej kasy fiskalnej z powodu braku ważnej "homologacji"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy jeżeli podatnik założyłby w lutym 2019 roku działalność to mógłby skorzystać z tzw. "małego zus-u"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy klientce przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy kwota wypłaconego odszkodowania jest wolna od składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy możliwe jest umieszczenie odcisku palca zamiast podpisu na decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można dochodzić nieuregulowanych należności za usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można sprzedać udział we współwłasności samochodu przed wycofaniem go ze spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można uzależnić dokonanie czynności urzędowej od wpłaty opłaty skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy można wydłużyć termin oddania instalacji do eksploatacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy można wystawić fakturę zbiorczą za zaległe miesiące za wynajem nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy udostępnić radnemu nagranie z monitoringu wizyjnego w innym celu niż jest on stosowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy na obszarze zagrożonym 1% powodzią można wybudować przydomową oczyszczalnie ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo od września do kwietnia przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy niżej opisane zdarzenie należy zgłosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy obowiązki prowadzenia PKZP mogą być wykonywane w ramach umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy opłatę za grudzień wnosi wyłącznie mieszkaniec DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy pobiera się opłatę skarbową, jeżeli zaświadczenie wydaje się z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy podatnik, który dokonał jednorazowej transakcji WNT powinien zarejestrować się jako podatnik VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy podatnik chcąc zezłomować stare, niedziałające kasy rezerwowe, ma obowiązek poinformowania o tym urząd skarbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca może na wniosek pracownika zmienić dotychczas obowiązujące go godziny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może refundować pracownikowi soczewki lub gogle do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca powinien wykonać zalecenie lekarza dot. pracy w okularach na tablecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik na budowie może wykonywać prace pod nieobecność pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy przekazanie biletów do opery pracownikom, zleceniobiorcom itp. podlega VAT i czy można odliczyć VAT naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy przepisy dopuszczają możliwość skierowania na badania lekarskie z powodu częstych chorób pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przepisy regulują wymagania, jakie powinien spełniać stół do masażu w gabinecie fizjoterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy przysługuje KDR dla dwójki dzieci, jeżeli trzecie jest dorosłe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy rada rodziców może wystąpić z wnioskiem o dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy spadkobierca nieruchomości odpowiada za samowolę budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy spółka może ująć w koszty uzyskania poniesione wydatki na przebudowę sieci w 2018 r. jako koszty pośrednie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy sprzedaż lokalu wycofanego do majątku prywatnego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy SPZOZ ma obowiązek badania pacjenta pod kątem możliwości umieszczenia go w noclegowni czy schronisku dla osób bezdomnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy stypendium szkoleniowe uznać za dochód przy udzielaniu pomocy w formie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy udziały w spółce w organizacji, która nie została ostatecznie zarejestrowana, mogą być umorzone?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy ujemne saldo na rachunku walutowym należy wycenić na dzień bilansowy i wykazać w bilansie na koniec roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy umorzenie opłaty adiacenckiej podatnikowi, gmina powinna wykazać w informacji PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w 2019 roku przedsiębiorca może skorzystać z opłacania składek ZUS na nowych zasadach "mały ZUS" ?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne