Jaką stawkę należy wpisać w informacji o udzieleniu zamówienia, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia? - OpenLEX

Jaką stawkę należy wpisać w informacji o udzieleniu zamówienia, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający udzielił zamówienia (zapewnienie potrzeb bytowych - zakwaterowanie i wyżywienie) zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) – dalej u.p.o.u. Ze względu na dynamiczną sytuację i ciągle zmieniającą się liczbę uchodźców, w umowie zapisano, że za usługi związane z jej realizacją wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn liczby osób przebywających w ośrodku i stawki dziennej na osobę w wynoszącej ... zł. Z tego samego powodu w momencie zawierania umowy nie było możliwości określenia jej maksymalnej wartości. Zgodnie z art. 12 ust. 7 pkt 4 u.p.o.u., zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o udzieleniu zamówienia podając cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia.

Czy w opisanej sytuacji prawidłowym działaniem będzie podanie w ogłoszeniu wskazanej w umowie stawki dziennej za osobę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX