Questions and answers

Czy wydatki z tytułu otrzymanej dotacji na rachunek bankowy można realizować z różnych rachunków jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy wymiana komina stalowego na istniejącym fundamencie wymaga zawiadomienia o zakończeniu budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy wymiar etatu ma wpływ na normy czasu pracy pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wypłata dywidendy na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w związku z zagrożeniem kontynuacji działalności nadal istnieje obowiązek zbadania sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy zakup odzieży w celu przeprowadzenia na niej testów może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy zamawiający może podpisać aneks do umowy z wykonawcą, do którego załączy kosztorys zamienny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Czy zmiana miejsca zameldowania ma wpływ na właściwość miejscową gminy w sprawie skierowania do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak długo należy przechowywać dokumentację medyczną w laboratorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakie daty zamieścić w informacji IFT-2, gdy płatność dokonywana jest za kwartał?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie są zasady wypłacania dodatku zmianowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakimi dokumentami potwierdzić staż uprawniający do dodatku za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaki staż można zaliczyć do 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak liczyć długość poziomej drogi ewakuacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć organizację, przez fundację, charytatywnej gali na rzecz pomocy zwierzętom?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy dla hali liczyć element konstrukcyjny o wysokości jednej kondygnacji 6 m i większej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jak należy ewidencjonować godziny pracy wykonywanej w czasie podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy mierzyć długość elewacji frontowej zabudowy szeregowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jak należy refakturować koszty odnowienia licencji oprogramowania na inny oddział firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy rozumieć art. 64 ust. 2 u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak należy zdefiniować ,,obrót" w celu ustalenia statusu przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak opodatkować nabycie składnika majątku, za punkty przyznawane na podstawie trójstronnej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż voucherów w 2019 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak powinno być opodatkowane świadczenie usług doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak prawidłowo ująć w księgach import uszkodzonego samochodu ciężarowego wielozadaniowego z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak rozliczać stratę podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczyć darowiznę przedsiębiorstwa po stronie darczyńcy i obdarowanego (małżonkowie)?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ustalić podstawę opodatkowania przy darowiźnie udziału samochodu, który został zakupiony po bardzo atrakcyjnej cenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak zaprezentować w bilansie zwrot towaru do kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy fundacja ma obowiązek stosowania się do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Kiedy należy bilansowo rozpoznać koszt?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy należy przyznać dodatek za wykorzystanie języka obcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kiedy premię doliczyć do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kto jest przewodniczącym rady społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Kto może w imieniu pracodawcy powołać zespół powypadkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kto powinien podpisać sprawozdanie finansowe jeżeli nowy zarząd jest od 1 stycznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kto powinien ponosić opłatę za wody opadowe i roztopowe dla terenów - obiektów np. hal, które są wynajmowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Kto przeprowadza i podpisuje ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska dyrektor szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Która gmina powinna udzielić pomocy w postaci zasiłku celowego lub okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jakim przypadku należy udzielić urlopu w wymiarze godzinowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jaki sposób powinien odprowadzać składki przedsiębiorca prowadzący kilka typów działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób uzyskać postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Z czego wynika częstotliwość pomiarów oświetlenia w zakładzie pracy jakim jest przedszkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Co powinien zawierać rejestr udostępnień danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

Czy, aby uzyskać świadczenie urlopowe dyrektor musi w ciągu roku wziąć co najmniej jeden 14-dniowy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy dokumentację inną geologiczną może przedłożyć ktokolwiek nie posiadając pełnomocnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy do podstawy opodatkowana WNT powinna być wliczona akcyza, która została pomniejszona o znaki akcyzy (banderole)?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest pomniejszenie premii w związku z nieobecność wynikającą z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy fizjoterapeuta musi mieć pieczątkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Urbaniak Monika | Aktualne