Czy w związku z zatrudnianiem w okresie wakacji osób młodocianych na praktyki powinniśmy mieć wykaz prac dozwolonych... - OpenLEX

Czy w związku z zatrudnianiem w okresie wakacji osób młodocianych na praktyki powinniśmy mieć wykaz prac dozwolonych młodocianym w związku z odbyciem praktyk?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W okresie wakacji urząd przyjmuje na praktyki osoby młodociane, które są kierowane do nas przez szkołę.

Czy w związku z tym powinniśmy mieć wykaz prac dozwolonych młodocianym w związku z odbyciem praktyk, a jeśli tak, to czy taki wykaz powinien być zaakceptowany przez lekarza medycyny pracy i zatwierdzony przez PIP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX