Czy dyrektor instytucji kultury może zatrudnić menadżera? - OpenLEX

Czy dyrektor instytucji kultury może zatrudnić menadżera?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor samorządowej instytucji kultury (centrum kultury) zawarł kontrakt menedżerski z osobą fizyczną prowadzącą własną działalność gospodarczą, przedmiotem którego jest zlecenie menedżerowi wykonanie czynności w zakresie zarządzania operacyjnego i logistycznego tejże instytucji. Jednym z zadań menedżera jest merytoryczne opisywanie faktur zakupowych zrealizowanych na podstawie zleceń zakupu towarów i usług wynikających ze składania zapytań ofertowych w związku z wewnętrznym zapotrzebowaniem instytucji kultury.

Czy w świetle obowiązujących przepisów prawnych dyrektor może upoważnić menadżera do wykonywania kontroli merytorycznej dowodów księgowych?

Ponadto mając na uwadze, iż istotą kontraktu menedżerskiego jest świadczenie usługi zarządzania przedsiębiorstwem, co charakteryzuje się przede wszystkim brakiem podległości służbowej menedżera oraz brakiem kierownictwa usługodawcy – czy do zadań menedżera można wpisać: składanie zapytań ofertowych oraz zleceń zakupu towarów i usług według wzoru obowiązującego w instytucji kultury, zgodnie z zapotrzebowaniem tejże instytucji, po ich pisemnych zaakceptowaniu przez dyrektora instytucji kultury?

Czy menedżer w zakresie swoich zadań może być odpowiedzialny za rozliczanie i raportowanie sprzedaży prowadzonej przez instytucję kultury, a w praktyce czy może prowadzić kasę fiskalną tj. przyjmować wpłaty gotówkowe, dokonywać wpłat gotówki ze sprzedaży do banku, sporządzać raporty kasowe w danym okresie czasu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX