Questions and answers

Za jaki okres świadczenia z FA będą świadczeniami nienależnie pobranymi wskutek rezygnacji z nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak zabezpieczyć dane pracowników i podwykonawców udostępnione inwestorowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy należy zwrócić się do syndyka z wnioskiem o przyłączenie się do egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

W jaki sposób przekazać matce przedsiębiorstwo syna aby jego składniki nie podlegały podatkowi VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak odliczać VAT z wydatków na remont, jeśli w budynku wynajmowane są lokale mieszkalne i użytkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT z faktur kosztowych opłacanych ze środków otrzymanych przez szkołę na projekt ERASMUS+?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy zbiorcze ewidencjonowanie paragonów z autostrad dotyczy jednie wystawcy takich paragonów ?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy MGOPS wydaje decyzję żądającą zwrotu opłaty zastępczej za mieszkańca DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy podatnik może wystawić fakturę sprzedażową przed dokonaniem dostawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy otrzymana od miasta rekompensata stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy stypendium szkoleniowe wypłacone jednorazowo w czerwcu jest dochodem do zasiłku okresowego i celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy przenieść pozwolenie na budowę na syna zmarłego inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Na jakich zasadach można prowadzić obrót akcjami i kryptowalutami w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy instalacja fotowoltaiczna o mocy powyżej 50 kW wymaga zawiadomienia o zakończeniu budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy ratownicy stacji ratownictwa medycznego mają prawo do dodatków do pensji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy usługi związane z organizacją konferencji muszą być oznaczane GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy środki z OFE po zmarłym mężu podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak zweryfikować uprawnienia do zasiłku stałego za czerwiec, lipiec ze względu na zmianę sytuacji dochodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy zasiłek pielęgnacyjny przysługuje obywatelce Ukrainy, czy dziecko musi mieć dokumenty pobytowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy budowa tymczasowego kontenera gastronomicznego na 180 dni będzie działalnością - usługą uciążliwą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć oryginał decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy montaż ekranu akustycznego o wysokości powyżej 2,2 m przy granicy działki wymaga decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy art. 155 k.p.a. ma zastosowanie do procedury pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy po opuszczeniu aresztu śledczego przysługuje prawo do odbioru zasiłku stałego za marzec?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy zwrot kosztów sądowych po przegranym procesie stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy zasiłek rodzinny na dziecko, które zmarło jest do zwrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy żonie obywatela Białorusi należy się prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko z pierwszego związku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy ustalenie terminów wpłat poszczególnych części wkładu powoduje powstanie przychodu u wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób odzyskać podatek zapłacony w Polsce od dochodu opodatkowanego za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować niezwróconą zaliczkę na poczet zysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy osoby fizyczne prowadzące placówki oświatowe mogą z każdej placówki pobierać wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy odsetki oraz zwrot kosztów postępowania wpływają na wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy poradni specjalistycznej dotyczy obowiązek wydania pacjentowi dokumentu końcowego z leczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jaki wymiar czasu pracy powinien realizować nauczyciel pełniący stanowisko kierownicze w szkole w okresie wakacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy można wprowadzić ołów do procesu cynowania cyną ołowiową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczać darowizny na walkę z COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób rozliczać w kosztach wydatki na doprowadzenie mediów do osiedla domków na sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne