Czy w przypadku otrzymania informacji od pracownika urzędu że doszło u niego do zachorowania na salmonellozę pracodawca powinien powiadomić inspektora sanitarnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku otrzymania informacji od pracownika urzędu, że doszło u niego do zachorowania na salmonellozę, pracodawca powinien zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.04.2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, powiadomić inspektora sanitarnego o tej sytuacji oraz podjąć inne kroki wskazane w tym rozporządzeniu?

W załączniku nr 2 do tego rozporządzenia znajduje się wykaz prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych. Zgodnie z naszą oceną ryzyka zawodowego pracownicy narażeni są na czynniki biologiczne w postaci wirusów np. grypy, jelitówki, koronawirusa. Nie ma informacji o salmonelli. Poza tym brak jest zawodowego narażenia na bakterię salmonelli.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX