Jaką podstawę prawną należy zastosować wydając decyzję o odroczeniu rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego dla dziecka uczęszczającego do oddziału 6-latków posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaką podstawę prawną należy zastosować wydając decyzję o odroczeniu rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego dla dziecka uczęszczającego do oddziału 6-latków posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niepełnosprawności sprzężonej: niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim oraz dziecko słabosłyszące? Dziecko uczęszcza do oddziału ogólnego w szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX