Wyznaczenie jednostek opracowujących projekty centralnych bilansów, jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie reglamentowanymi materiałami oraz jednostek prowadzących dystrybucję towarów importowanych.

Monitor Polski

M.P.1988.10.88

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1988 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA RYNKU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 25 lutego 1988 r.
w sprawie wyznaczenia jednostek opracowujących projekty centralnych bilansów, jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie reglamentowanymi materiałami oraz jednostek prowadzących dystrybucję towarów importowanych.

Na podstawie § 2 ust. 5 i 9 uchwały nr 124 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990 (Monitor Polski z 1988 r. Nr 5, poz. 52) zarządza się, co następuje:
Ustala się wykaz jednostek opracowujących projekty centralnych bilansów materiałów, paliw i energii, maszyn budowlanych i środków transportu, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
Ustala się wykaz jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie materiałami, paliwami, maszynami budowlanymi i środkami transportu, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
Ustala się wykaz jednostek upoważnionych do prowadzenia dystrybucji towarów importowanych z I i II obszaru płatniczego, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1988 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ JEDNOSTEK OPRACOWUJĄCYCH PROJEKTY CENTRALNYCH BILANSÓW MATERIAŁÓW, PALIW I ENERGII

Lp.Nazwa jednostki opracowującej propozycję bilansuNazwa materiałuJednostka miarySymbol wyrobu według Systematycznego wykazu wyrobów
12345
1I. BILANSE STANOWIĄCE
A. Materiały, paliwa i energia oraz maszyny budowlane i środki transportu, bilansowane przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów
1) Bilanse zatwierdzane przez Radę Ministrów
Wspólnota Węgla KamiennegoWęgiel kamienny i brykiety z węgla kamiennegotys. ton011, 012, 0137
2Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa w KatowicachKoks i półkosktys. ton0211
3Krajowa Dyspozycja Gazem w WarszawieGaz z koksowni i gazokoksowni

Gaz ziemny wysokometanowy

mln m3

mln m3

0221-11

0232-11, -21, -3

Gaz ziemny zaazotowanymln m30232-12, -22
4Centrala Produktów Naftowych "CPN" w WarszawieRopa naftowatys. ton0231
5Centrala Produktów Naftowych "CPN" w WarszawiePaliwa silnikowe benzynowe i benzyna pyrolitycznatys. ton 0242-211, 0246-33
Paliwa do silników z zapłonem samoczynnymtys. ton0242-22
Oleje opałowetys. ton 0242-3
6Wspólnota Energetyki i Węgla Brunatnego w WarszawieEnergia elektrycznamln kWh0311
7Centrala Zbytu Stali "Centrostal" w KatowicachWyroby walcowane na gorąco gotowetys. ton045 (bez 0451-3)
Rury stalowetys. km046
Blachy stalowe walcowane na zimnotys. ton0471
Blachy ocynkowanetys. ton0472-1
Pręty ciągnione, szlifowane, polerowane oraz łuszczonetys. ton0476, 0477
8Centrala Handlowa Metali Nieżelaznych w KatowicachMiedź - Cu i półwyroby z miedzi

Cyna - Sn

tony

tony

0531-11, 0551-15

0531-14

Aluminium - Altony0531-31, 0552-15
Srebro - Agtony0531-41
9Biuro Sprzedaży Kabli i Przewodów "Centrokabel" w BytomiuKable elektroenergetycznekm1126
10Składnica Surowców Fosforowych w SzczecinieSurowce fosforowetys. ton1218-22, -23
11Przedsiębiorstwo Zbytu Nawozów Mineralnych i Chemikaliów "Agrochem" w KrakowieNawozy azotowe

Nawozy fosforowe

Nawozy potasowe

tys. ton

tys. ton

tys. ton

1231-1, -4

1231-2, -4

1231-3

12Przedsiębiorstwo Obrotu Tworzywami Sztucznymi "Chemiplast" w GliwicachPolietylen

Polipropylen i kopolimery etylenowo-propylenowe

Polichlorek winylu i kopolimery winylowe

Polistyren i kopolimery styrenu

tony

tony

tony

tony

1263-11

1263-12, -13

1263-211, -212, -25

1263-31, -32, -34, -39

13Przedsiębiorstwo Obrotu Artykułami Przemysłu Gumowego "Stomil" w ŁodziKauczuki naturalne

Kauczuki syntetyczne

Opony do pojazdów samochodowych ciężarowych, maszyn i urządzeń (bez rolniczych)

tony

tony

tys. szt.

1269-1

1269-3, -4, -5

1371-2

Opony ciągnikowetys. szt.1317-3
Opony do maszyn i urządzeń rolniczychtys. szt.1371-4
14Przedsiębiorstwo Obrotu Towarowego Przemysłu Włókienniczego "Surtex" w ŁodziWłókna chemiczne

Bawełna (surowce przemysłu bawełnianego)

tys. ton

tony

127

1911

15Centrala Obrotu Drewnem w WarszawieTarcica iglastatys. m31711
16Biuro Obrotu Towarowego Dobrowolnego Zrzeszenia Przedsiębiorstw Państwowych "Papier" w ŁodziCeluloza papiernicza

Papier

Tektura

tys. ton

tys. ton

tys. ton

1813-1, -3, -5 1814

1815

17Zrzeszenie Przedsiębiorstw Włókien Chemicznych "Chemitex" w ŁodziCeluloza wiskozowatys. ton1813-2, -4
18Zrzeszenie Przedsiębiorstw Obrotu Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi "Polsurwis" w ŁodziWełna (surowce przemysłu wełnianego)tony1921-11, -14, 2082-220, 4251-51, -52
19Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Mięsnego w WarszawieMięso, drób oraz przetwory z mięsa i drobiutys. ton2311-1, 2312-1, 2313-1 do -5, 2314-1, -2, -3, 2315-1, -2, 2316-1 do -5, -9, 2321-5, -6, 2331-1 do -5, -9, 2339-1, -2, -3, 4213-11 do -14, -21 , -31, -32, -41
20Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Cukierniczego "Cukropol" w WarszawieCukiertys. ton2431
21Jednostka wskazana przez Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki ŻywnościowejPasze treściwe (w latach kalendarzowych)tys. ton2419 (bez 2419-9), 2499, 2611, 2612, 2614
22Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Tłuszczowego w WarszawieTłuszcze roślinne jadalnetys. ton2491
23Centrala Zaopatrzenia i Zbytu Przemysłu Tytoniowego w RadomiuTytoń przemysłowytys. ton2551
24Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego w WarszawieZiarno zbóż podstawowych i innych krajowych konsumpcyjnych, pastewnych i siewnych oraz przetwory młynarskie z importu (w latach kalendarzowych i gospodarczych)tys. ton4011, 4012, 2411
25Jednostka wskazana przez Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki ŻywnościowejZiarno kakaowe - tys. ton4035-2
12) Bilanse zatwierdzane przez Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Bumar" w WarszawieKoparki budowlane jednonaczyniowe

Ładowarki budowlane jednonaczyniowe

szt.

szt.

0811-11

0811-12

Spycharki budowlaneszt.0811-13
2Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Motoryzacji "Polmozbyt" w WarszawieSamochody osobowe

Autobusy

szt.

szt.

1021, 1022

1023 (bez 1023-6, -9)

Samochody ciężarowe i ciągniki drogowe (bez samochodów marki: ARO, Tarpan, Star 742, IFA, Osinobus)szt.1024, 1025, 1029-1
3Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym "Agroma" w WarszawieCiągniki kołowe dwuosiowe (bez ciągników marki Massey-Fergusson)szt.1031-2
1B. Materiały, paliwa, maszyny budowlane i środki transportu bilansowane przez Ministra Rynku Wewnętrznego
1) Bilanse zatwierdzane przez Ministra Rynku Wewnętrznego
Centrala Produktów Naftowych "CPN w WarszawieOleje smarowe i specjalne

Smary plastyczne

Parafiny i półprodukty parafinowe

tys. ton

tys. ton

tys. ton

0243 (bez 0243-5, -7, -9)

0244

0245-1

2Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa w KatowicachRudy żelaza surowe i wzbogacone, odpady żelazodajne metalurgicznetys. ton0411, 0412, 0415
Żelazokrzem min. 75% Sitony0423-22
Żelazochromtony0423-2
Żelazokrzemomangantony0423-4
Żelazomolibdentony0423-85
Żelazowanadtony0423-86
Żelazoniob (żelazostopy specjalne pozostałe)tony0423-89
Rudy manganutony0511-22
Rudy chromutony0511-23
Krzem Si czysty technicznietony0531-35
3Centrala Zbytu Wyrobów Metalowych "Metalzbyt" w BytomiuDruty ciągnione zwykłetony0478-1
4Przedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas" w GliwicachIlmenit (rudy tytanu)

Borokalcyt

tony

tony

0511-28

1218-811

5Centrala Handlowa Metali Nieżelaznych w KatowicachTlenek aluminium (glinu)

Złom miedzi i jej stopów

tys. ton

tony

0512-51

0521-1

Złom aluminium i jego stopówtony0521-7
Rtęć - Hgtony0531-16
Mangan - Mntony0531-22
Magnez - Mgtony0531-34
Wyroby z miedzi i stopów miedzitony0551 (bez 0551-15), 0561 (bez 0561-911, -921), 0589-1
Wyroby z aluminium i stopów aluminiumtony0552 (bez 0552-15), 0562
6Biuro Sprzedaży Wyrobów Odlewniczych "Centrodlew" w RadomiuGrzejniki żeliwne

Wanny kąpielowe żeliwne

Zlewozmywaki

tys. m2 p.o.

tys. szt.

tys. szt.

0614-31

0614-511

0614-512, 0656-513

Wanny kąpielowe blaszane emaliowanetys. szt.0656-511
Rury z polichlorku winylu i kopolimerówkm1363-12
7Centrala Techniczno-Handlowa Przemysłu Precyzyjnego "Prema" w WarszawieŁożyska tocznemln szt.0631 do 0637
8Przedsiębiorstwo Obrotu Artykułami Przemysłu Gumowego "Stomil" w ŁodziKord stalowy (liny z drutów stalowych pozostałe)

Sadze techniczne

tony

tony

0651-19

1249-6

Lateksy kauczuków naturalnych i syntetycznychtony1269-2, -6
Taśmy transporterowe z tworzyw sztucznychkm 1369-3
Dętki i ochraniacze dętek do pojazdów samochodowych, ciągników i maszyn rolniczychtys. szt.1371-6
Węże gumowe tłoczone wysokociśnieniowetys. m1373-54
Taśmy przenośnikowe gumowekm1374-1
9Zakład Handlu przy Zrzeszeniu Przedsiębiorstw Handlu Artykułami Technicznymi "Elmet" w WarszawieKuchnie gazowetys. szt.0672-11, -12
10Biuro Sprzedaży Kabli i Przewodów "Centrokabel" w BytomiuKable i przewody (bez kabli elektroenergetycznych)km, tony1121-12,-35,-45, 1122-1, 1123-11, -14, -31, -34, 1127
11Zjednoczone Zakłady Gazów Technicznych "Polgaz" w GliwicachFreonytony1241-26
12Zakład Obrotu Towarowego przy Zrzeszeniu Przedsiębiorstw Handlowo-Technicznych Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego "Supon" w WarszawieŚrodki gaśnicze pianotwórcze i proszki gaśnicze (środki chemiczne pomocnicze)

Obuwie robocze filcowo-gumowe wulkanizowane, obuwie gumowe robocze i ochronne

tony

tys. par

1289-9

1375-3, -4, -5

13Zakład Obrotu Towarowego "Polifarb" w GliwicachWyroby lakierowe płynnetys. l1312 do 1318
14Biuro Sprzedaży Materiałów Budowlanych "Besar" w WarszawieKleje dla budownictwa "Pronalep", "Osakryl", "Lateks"

Wykładziny i płytki podłogowe z polichlorku winylu

tony

tys. m2

1336-433, -444, -53

1365-11, -12

Kaolin (ceramiczny, papierniczy, mielony)tys. ton1418-12
Materiały podłogowe z drewnatys. m21715-1, -2, -3
15Przedsiębiorstwo Obrotu Towarowego Przemysłu Skórzanego "Polbut" w ŁodziKleje do obuwiatony1336-433, -472, -542
16Przedsiębiorstwo Obrotu Tworzywami Sztucznymi "Chemiplast" w GliwicachPłyty z polistyrenu spienionego (styropianu)tony1361-332
17Centrala Handlowa Materiałów Ogniotrwałych w GliwicachMagnezyt prażonytony1418-725
18Centrala Produkcyjno-Handlowa "Polcement" w SosnowcuNawozy wapniowe i wapniowo-magnezowetys. ton

Ca0

1432
19Biuro Zbytu Materiałów Izolacji Budowlanej w KatowicachWełna mineralna, szklana i wyroby z nichgr. um.

50 mm

1462-11 do 14
20Przedsiębiorstwo Obrotu Towarowego Przemysłu Włókienniczego "Surtex" w ŁodziPrzędza bawełniana i bawełnopodobna (czesankowa, zgrzebna, odpadowa)

Tkaniny bawełniane i bawełnopodobne surowe (bez tkanin kordowych i transporterowych)

tony

tys. m

1913, 1914, 1915

1916

Przędza wełniana i wełnopodobna czesankowa łącznie z włóczkątony1923, 1929-1
21Zrzeszenie Przedsiębiorstw Obrotu Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi "Polsurwis" w ŁodziWyczesy wełniane

Zużytki wełniane i wełnopodobne (dziane i tkane)

tony

tony

2081-213, 2082-213

2081-232, -244

Sizal (włókna egzotyczne)tony4032-41
Juta (włókna egzotyczne)tony4032-41
1II. BILANSE INFORMACYJNE
A. Materiały i paliwa bilansowane przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów
Wspólnota Energetyki i Węgla Brunatnego w WarszawieWęgiel brunatnytys. ton0141-8
2Centrala Zbytu Stali "Centrostal" w KatowicachBlachy ocynowanetys. ton0472-2
3Kombinat Górniczo-Hutniczy Metali Nieżelaznych w KatowicachCynk - Zn i półwyroby z cynkutony0531-12, 0533-2, 0553, 0563, 0589-4
Ołów - Pbtony0531-13
4Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Nieorganicznego "Nieorganika" w WarszawieSiarkatys. ton1211-2
5Przedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas" w GliwicachSoda surowa bezwodna i ciężka (w przeliczeniu na 98%)tys. ton1222-551, 552, -553
6Przedsiębiorstwo Zbytu Nawozów Mineralnych i Chemikaliów "Agrochem" w KrakowieWodorotlenek sodowy (soda kaustyczna w przeliczeniu na 100%)tys. ton1222-611
7Centrala Produkcyjno-Handlowa "Polcement" w SosnowcuCement tys. ton1422
8Biuro Zbytu Płyt i Sklejek "Płytozbyt" w BydgoszczyPłyty wiórowe tys. m31722-1, 2, -3
9Naczelny Zarząd Lasów Państwowych w WarszawieDrewno tartaczne iglastetys. m34311-11
1B. Materiały, paliwa, maszyny budowlane i środki transportu bilansowane przez Ministra Rynku Wewnętrznego
Przedsiębiorstwo Zbytu Produktów Węglopochodnych "Węglopochodne" w GliwicachSmoły surowe w przeliczeniu na smołę o zawartości 5% H2O

Benzole surowe

tony

tony

0213-1

0213-2

Asfalty z przeróbki ropy naftowejtony0245-5
Benzentony1242- 111
2Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przerobu Złomu Metali "Centrozłom" w KatowicachZłom stalowy (obiegowy i zbiórkowy)

Złom żeliwny (obiegowy i zbiórkowy)

tys. ton

tys. ton

0414-1

0414-2

3Centrala Produktów Naftowych "CPN" w WarszawieGazy płynne destylacji ropy naftowejtony0242-1
4Przedsiębiorstwo Obrotu Artykułami Przemysłu Gumowego "Stomil" w ŁodziDrut oponiarski (druty ciągnione jakościowe)

Liny do transporterów

tony

tony

0478-2

0651-156

Opony do pojazdów samochodowych osobowych tys. szt.1371-1
Tkaniny transporterowetys. m22021
Tkaniny oponowetys. m2022
5Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa w KatowicachNikiel - Nitony0531-21
6Kombinat Górniczo-Hntniczy Metali Nieżelaznych w KatowicachZłom ołowiu i jego stopów

Złom cynku i jego stopów

tony

tony

0521-3

0521-5

7Centrala Zbytu Wyrobów Metalowych "Metalzbyt" w BytomiuSpoiwa cynowo-ołowiowe

Druty ze stopu cyny

Elektrody metalowe do spawania

tony

tony

tony

0533-71

0569-21

0651-5

8Zakład Obrotu Towarowego przy Zrzeszeniu Przedsiębiorstw Handlowo-Technicznych Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego "Supon" w WarszawieŚrodki ochrony osobistejtys. szt.0657-211, -212, -229, 0874-49, 0965-433, 1374-552
9Centrala Techniczno-Handlowa Elektrotechniki i Elektrochemii "Ema-Zbyt" w WarszawieAkumulatory elektryczne kwasowe do pojazdów samochodowychtys. szt.1134-12
10Zakład Handlu przy Zrzeszeniu Przedsiębiorstw Handlu Artykułami Technicznymi "Elmet" w WarszawieKuchnie elektryczne tys. szt.1136-111
11Centrala Techniczno-Handlowa Sprzętu Oświetleniowego "Polam-Elektrosprzęt" w WarszawieŻarówki głównego szeregu

Świetlówki głównego szeregu

tys. szt.

tys. szt.

1154-111

1154-211

12Przedsiębiorstwo Zbytu Nawozów Mineralnych i Chemikaliów "Agrochem" w KrakowieKwas solny

Ftalan dwuoktylu

tony

tony

1221-314, -316

1249-139

13Przedsiębiorstwo Obrotu Tworzywami Sztucznymi "Chemiplast" w GliwicachGliceryna

Polwinit do przewodów izolacyjnych i oponowych

tony

tony

1241-351

1361-111, -112

14Przedsiębiorstwo Obrotu Towarowego Przemysłu Skórzanego "Polbut" w ŁodziSkóry sztuczne i syntetyczne do obuwia

Skóry gotowe twarde

Skóry gotowe miękkie

tys. m2

tony

tys. m2

1361-72, -73, -79, -81, -99

2211

2212

15Biuro Zbytu Materiałów Izolacji Budowlanej w KatowicachAzbest

Papa

tony

tys. m2

1418-6

1461-1

16Centrala Produkcyjno-Handlowa "Polcement" w SosnowcuWapnotys. ton1431
17Biuro Sprzedaży Materiałów Budowlanych "Besar" w WarszawiePłyty i kształtki podłogowe kamionkowetys. m21624-1
18Centrala Obrotu Drewnem w WarszawieTarcica liściasta dębowa

Tarcica liściasta bukowa nieparzona

tys. m3

tys. m3

1712-1

1712-2

Okleiny naturalnetys. m21726-1
19Biuro Zbytu Płyt i Sklejek "Płytozbyt" w BydgoszczyPłyty pilśniowe twardetys. m21721-1
20Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przetwórstwa Surowców Wtórnych w ŁodziMakulatura oraz odpady papieru i tekturytys. ton1881
21Przedsiębiorstwo Obrotu Towarowego Przemysłu Włókienniczego "Surtex" w ŁodziTkaniny i dzianiny bawełniane i bawełnopodobne wykończone oraz włókniny i przędziny typu bawełnianego i bawełnopodobnegotys. m1917, 2031, 2062-001, 2064-001
Tkaniny i dzianiny wełniane i wełnopodobne oraz włókniny i przędziny wykończone typu wełnianego i wełnopodobnegotys. m1927, 2032, 2062-002, 2064-002
22Zrzeszenie Przedsiębiorstw Obrotu Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi "Polsurwis" w ŁodziSkóry surowe zakonserwowane i skóry półgarbowane dla przemysłu garbarskiego (łącznie z białoskórnictwem)tony2321, 2213
23Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich w WarszawieMasłotys. ton2358-2
24Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Mięsnego w WarszawieTłuszcze zwierzęcetys. ton2315
25Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Paszowego i Utylizacyjnego "Bacutil" w WarszawieTłuszcze techniczne zwierzęce (topione)tony2623
26Jednostka wskazana przez Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki ŻywnościowejSoja konsumpcyjnatys. ton4014-51
27Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Bumar" w WarszawieŻurawie samojezdneszt.0851-35
28Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Motoryzacji "Polmozbyt" w WarszawieSamochody ciężarowe marki: ARO, Tarpan, Star 742, IFA, Osinobusszt.1024
29Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym "Agroma" w WarszawieCiągniki kołowe dwuosiowe marki Massey-Fergussonszt.1031-2

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ JEDNOSTEK OBOWIĄZKOWO POŚREDNICZĄCYCH W OBROCIE MATERIAŁAMI, PALIWAMI, MASZYNAMI BUDOWLANYMI I ŚRODKAMI TRANSPORTU, OBJĘTYMI OBOWIĄZKOWYM POŚREDNICTWEM OBROTU

Lp.Nazwa jednostki obowiązkowo pośredniczącej w obrocieNazwa materiałów, paliw, maszyn budowlanych i środków transportu oraz symbol według Systematycznego wykazu wyrobów (SWW)
123
1Centrala Zbytu Węgla w KatowicachWęgiel kamienny i brykiety z węgla kamiennego
SWW: 011, 012, 0137
2Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa w KatowicachKoks i półkoks

SWW: 0211

3Centrala Produktów Naftowych "CPN" w WarszawiePaliwa do silników i oleje opałowe

SWW: 0242-2, 0242-3

4Centrala Zbytu Stali "Centrostal" w KatowicachWyroby hutnictwa żelaza

SWW: 04 (bez 041, 042, 0452, 0472-2 do -8, 0479, 0483,

0486-2, 0486-3, 0487)

5Centrala Zbytu Wyrobów Metalowych "Metalzbyt" w BytomiuDruty ciągnione zwykłe

SWW: 0478-1

6Centrala Handlowa Metali Nieżelaznych w KatowicachWyroby przemysłu metali nieżelaznych

SWW: 05 (bez: 0511, 0521-2, -4, -6, -82 do -89, 0531-12,

-13, -21, -24, -35, -42 do -49, 0532, 0533-7,

0541-24, -34, -35, -36, -42, -43, -49, -6, 0533-2,

0553, 0554, 0556-2 do -4, -9, 0563, 0564, 0566-2 do

-4, -9, 0569-2, 0582-52 do -54, -59, 0586-2 do -4,

-92 do -94, -99, 0589-4)

7Mennica Państwowa w WarszawieWyroby z metali szlachetnych
SWW: 0521-8 (bez -81), 0531-4 (bez -41), 0541-4 (bez

-41), 0556-2 do -4,-9, 0566-2 do-4,-9, 0582-52 do

-54, -59, 0586-2 do-4, -9 (bez-91), 1221-74,-75,

1319-4

8Biuro Sprzedaży Kabli i Przewodów "Centrokabel" w BytomiuKable i przewody

SWW: 112 (bez: 1121-14, 1122, 1123-4, -5, -6, 1129)

9Przedsiębiorstwo Obrotu Tworzywami Sztucznymi "Chemiplast" w GliwicachTworzywa sztuczne polimeryzacyjne

SWW: 1263 (bez 1263-22, -33, -4, -8)

10Przedsiębiorstwo Obrotu Artykułami Przemysłu Gumowego "Stomil" w ŁodziKauczuki naturalne i syntetyczne oraz lateksy kauczuków syntetycznych

SWW: 1269 (bez 1269-2)

11Biuro Sprzedaży Materiałów Budowlanych "Besar" w WarszawieWykładziny i płytki podłogowe z polichlorku winylu oraz materiały podłogowe z drewna
SWW: 1365 -11, -12, 1715-1, -2, -3
12Centrala Obrotu Drewnem w WarszawieTarcica iglasta

SWW: 1711

13Biuro Obrotu Towarowego Dobrowolnego Zrzeszenia Przedsiębiorstw Państwowych "Papier" w ŁodziCeluloza papiernicza, papier i tektura

SWW: 1813-1, -3, -5, 1814, 1815

14Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Motoryzacji "Polmozbyt" w WarszawieSamochody osobowe, autobusy, samochody ciężarowe i ciągniki drogowe

SWW: 1021, 1022, 1023 (bez 1023-6, -9), 1024 (bez

1024-001, -003, -004), 1025, 1029-1

15Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Bumar" w WarszawieKoparki budowlane jednonaczyniowe, ładowarki budowlane jednonaczyniowe, spycharki budowlane
SWW: 0811-11, 0811-12, 0811-13
16Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym "Agroma" w WarszawieCiągniki kołowe dwuosiowe (bez ciągników marki Massey-Fergusson)
SWW: 1031-2

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ JEDNOSTEK UPOWAŻNIONYCH DO PROWADZENIA DYSTRYBUCJI TOWARÓW IMPORTOWANYCH Z I I II OBSZARU PŁATNICZEGO

Lp.Jednostka prowadząca dystrybucję dla odbiorców krajowychNazwa artykułuSymbol według Systematycznego wykazu wyrobów
1234
1Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" w PłockuRopa naftowa0231
2Centrala Produktów Naftowych "CPN" w WarszawieOleje smarowe

Smary plastyczne

0243

0244

Parafiny i półprodukty parafinowe0245-1
Dodatki do paliw silnikowych - środki przeciwstukowe i depresatory1284-21, -25
3Przedsiębiorstwo Zbytu Nawozów Mineralnych i Chemikaliów "Agrochem" w KrakowieKomponenty do olejów smarowych1284-2
4Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa w KatowicachRudy żelaza surowe i wzbogacone

Żelazostopy

0411, 0412

0423

Rudy chromu0511-23
Rudy manganu0511-22
Rudy molibdenu 0511-25, 0512-83
Rudy wolframu0511-27, 0512-86
Rutyl (rudy tytanu)0511-28
Kobalt - Co i proszek kobaltu0531-24, 0541-24
Krzem metaliczny - Si0531-35
Elektrody grafitowe1248-31
5Centrala Zbytu Stali "Centrostal" w KatowicachWyroby hutnicze0447, 045 (bez 0451-3), 046, 047 (bez 0478), 0486-1
6Centrala Handlowa Metali Nieżelaznych w KatowicachTlenek aluminium (glinu)

Ołów -Pb

0512-51

0531-13

Cyna - Sn0531-14
Rtęć - Hg0531-16
Antymon - Sb0531-17
Mangan - Mn0531-22
Aluminium - Al0531-31, 0552-15
Magnez - Mg0531-34
7Przedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas" w GliwicachIlmenit (rudy tytanu)

Borokalcyt (rady borowe)

0511-28

1218-811

Wodorotlenek glinowy1221-522
8Mennica Państwowa w WarszawieZłoto i platynowce (platyna, pallad, rod, iryd, ruten)0531-42, -44, -45, -47, -48
9Przedsiębiorstwo Obrotu Artykułami Przemysłu Gumowego "Stomil" w ŁodziKord stalowy

Sadze techniczne

Kauczuki naturalne

Kauczuki syntetyczne

0651-19

1249-6

1269-1

1269-3, 4, -5

10Składnica Surowców Fosforowych w SzczecinieSurowce fosforowe1218-22, -23
11Centralny Związek Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"Nawozy potasowe1231-3
12Zjednoczone Zakłady Gazów Technicznych "Polgaz" w GliwicachGazy ziębnicze - freony1241-26
13Zakład Obrotu Towarowego "Polifarb" w GliwicachKomponenty do farb i lakierów.

Oleje roślinne techniczne do produkcji wyrobów lakierowych

2492
14Zakłady Włókien Chemicznych "Flana" w ToruniuParaksylen1242-115
15Przedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Organicznymi i Barwnikami "Organika-Chemikolor" w ŁodziŚrodki ochrony roślin (komponenty do produkcji krajowej)1246
16Centralny Związek Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" oraz Centrala Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich w WarszawieŚrodki ochrony roślin - gotowe preparaty1246
17Przedsiębiorstwo Obrotu Towarowego Przemysłu Włókienniczego "Surtex" w ŁodziWłókna chemiczne

Bawełna

Przędza bawełniana i bawełnopodobna

Tkaniny bawełniane i bawełnopodobne surowe

Przędza wełniana i wełnopodobna

129 (bez 127-215, -216), 1922-3

1911

1913, 1914, 1915

1916

1923

18Biuro Sprzedaży Materiałów Budowlanych "Besar" w WarszawieKaolin1418-12
19Biuro Zbytu Materiałów Izolacji Budowlanej w KatowicachAzbest1418-6
20Centrala Handlowa Materiałów Ogniotrwałych w GliwicachMagnezyt prażony1418-725
21Biuro Obrotu Towarowego Dobrowolnego Zrzeszenia Przedsiębiorstw Państwowych "Papier" w ŁodziCeluloza papiernicza

Papier

1813-1, -3, -5

1814

22Zrzeszenie Przedsiębiorstw Włókien Chemicznych "Chemitex" w ŁodziCeluloza wiskozowa1813-2, -4
23Zrzeszenie Przedsiębiorstw Obrotu Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi "Polsurwis" w ŁodziWełna1921-110, -114, -190, 2082-220, 4251-51, -52
Zużytki wełniane i wełnopodobne2081-2, 2082-29, 2083-2
Wyczesy wełniane i wełnopodobne2082-213
Sizal4032-41
Juta4032-41
24Centrala Zaopatrzenia i Zbytu Przemysłu Tytoniowego w RadomiuTytoń przemysłowy2551
25Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Tłuszczowego w WarszawieTłuszcze roślinne jadalne2491
26Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Paszowego i Utylizacyjnego "Bacutil" w WarszawieŚruty i makuchy

Mączki pastewne rybne

Wyroby przemysłu chemicznego do pasz

2499

2621-4

1221-449, 1232, 1349-1, -2, -311, -312, -314, -4, -5, -6, -7

27Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego w WarszawieZboża i przetwory młynarskie4011 (bez 4011-13, -23, -33, -43, -53, -63, -73), 4012 (bez 4012-13, -23, -33, -93), 4013-2, -3, 4015 (bez 4015-13, -23, -33, -43, -53, -63, -93), 2411, 2412, 2413, 2414, 2419 (bez 2419-9)
28Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Cukierniczego w WarszawieZiarno kakaowe4035-2, 2511-2, -43, 2491-231