§ 1. - Wyznaczenie jednostek opracowujących projekty centralnych bilansów, jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie reglamentowanymi materiałami oraz jednostek prowadzących dystrybucję towarów importowanych.

Monitor Polski

M.P.1988.10.88

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1988 r.
§  1.
Ustala się wykaz jednostek opracowujących projekty centralnych bilansów materiałów, paliw i energii, maszyn budowlanych i środków transportu, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.