§ 2. - Wyznaczenie jednostek opracowujących projekty centralnych bilansów, jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie reglamentowanymi materiałami oraz jednostek prowadzących dystrybucję towarów importowanych.

Monitor Polski

M.P.1988.10.88

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1988 r.
§  2.
Ustala się wykaz jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie materiałami, paliwami, maszynami budowlanymi i środkami transportu, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.