§ 3. - Wyznaczenie jednostek opracowujących projekty centralnych bilansów, jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie reglamentowanymi materiałami oraz jednostek prowadzących dystrybucję towarów importowanych.

Monitor Polski

M.P.1988.10.88

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1988 r.
§  3.
Ustala się wykaz jednostek upoważnionych do prowadzenia dystrybucji towarów importowanych z I i II obszaru płatniczego, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.