Umundurowanie inspektorów obwodowych w przedsiębiorstwach lasów państwowych.

Monitor Polski

M.P.1958.98.542

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 9 grudnia 1958 r.
w sprawie umundurowania inspektorów obwodowych w przedsiębiorstwach lasów państwowych.

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1954 r. w sprawie umundurowania i odznak służbowych pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych i innych organów resortu leśnictwa (Dz. U. z 1954 r. Nr 57, poz. 285 i z 1958 r. Nr 11, poz. 41) zarządza się, co następuje:
Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1954 r. w sprawie umundurowania i odznak służbowych pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych i innych organów resortu leśnictwa (Dz. U. z 1954 r. Nr 57, poz. 285 i z 1958 r. Nr 11, poz. 41) rozciąga się na inspektorów głównych i obwodowych w zarządach lasów państwowych.
Wykonanie zarządzenia porucza się dyrektorom zarządów lasów państwowych w ramach zatwierdzonego funduszu płac.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1958 r.