§ 2. - Umundurowanie inspektorów obwodowych w przedsiębiorstwach lasów państwowych.

Monitor Polski

M.P.1958.98.542

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1958 r.
§  2.
Wykonanie zarządzenia porucza się dyrektorom zarządów lasów państwowych w ramach zatwierdzonego funduszu płac.