§ 1. - Umundurowanie inspektorów obwodowych w przedsiębiorstwach lasów państwowych.

Monitor Polski

M.P.1958.98.542

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1958 r.
§  1.
Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1954 r. w sprawie umundurowania i odznak służbowych pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych i innych organów resortu leśnictwa (Dz. U. z 1954 r. Nr 57, poz. 285 i z 1958 r. Nr 11, poz. 41) rozciąga się na inspektorów głównych i obwodowych w zarządach lasów państwowych.