§ 3. - Umundurowanie inspektorów obwodowych w przedsiębiorstwach lasów państwowych.

Monitor Polski

M.P.1958.98.542

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1958 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1958 r.