Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

Monitor Polski

M.P.1972.12.85

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1972 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 15 stycznia 1972 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polska Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
Lp.ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
przez Ministra Komunikacji:
w zakresie projektowania:
171/9317-89*) Sieć trakcyjna kolejowa. Stalowe konstrukcje

wsporcze. Obliczenia statyczne i

projektowanie

11 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
271/9317-91 - Słupy żelbetowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie

11 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie produkcji i odbioru:
371/3039-01Urządzenia do ładowania akumulatorów. Stojak typu EMS-2001 do ładowania akumulatorów latarek konduktorskich i rewidenckich.

Wymagania i badania.

11 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
471/4151-02Nie niszczące metody badań. Badania ultradźwiękowe osi w wagonach eksploatowanych11 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
571/9317-97*) Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Ukośnik

wysięgnika

11 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
671/9317-100 - - Odciąg wysięgnika11 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
771/9317-101 - - Odciąg wysięgnika nieprzechylnego11 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie wykonawstwa i odbioru
871/9317-90 - Roboty fundamentowo-słupowe. Wymagania i

badania odbiorze

11 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie odbioru:
971/9317-92 - Wymagania i badania przy odbiorze sieci

jezdnej i powrotnej

11 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Ministra Rolnictwa:
w zakresie produkcji i obrotu:
1071/9101-02Wywar. Amoniakowany wywar gorzelniczy 9 listopada 1971 r.1 lipca 1972 r.
1171/9127-01Grzybnia grzybów uprawnych. Grzybnia pieczarki11 listopada 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej:
w zakresie metod badań:
1266/3402-01Ocena wielkości skażeń promieniotwórczych

powierzchni metodą wymazów. Wytyczne ogólne

4 marca 1966 r.1 marca 1972 r.
przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości:
w zakresie produkcji:
1371/4961-09Wózki dziecięce. Wymagania i badania 9 listopada 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
1471/6152-01Pasty do obuwia rozpuszczalnikowe10 września 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
1571/6153-02Pasty do podłóg rozpuszczalnikowe10 września 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramicznego:
w zakresie produkcji:
1671/7045-20Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Elementy do filtrów studziennych30 września 1971 r.1 marca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego:
w zakresie produkcji:
1767/6831-29Opakowania szklane leków. Butelki typu LB-3 1 września 1967 r.1 marca 1972 r.
1868/6831-31Butelki do artykułów spożywczych. Butelka do soków eksportowych18 września 1968 r.1 marca 1972 r.
1965/6858-03Szkła refleksyjne do cieczowskazów naczyń ciśnieniowych11 października 1965 r.1 marca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej:
w zakresie produkcji i obrotu:
2071/6755-12Włókna szklane do izolacji cieplnej15 października 1971 r.1 marca 1972 r.
w zakresie metod badań:
2171/6750-07Azbest. Badania własności fizycznych. Oznaczanie powierzchni właściwej azbestów na aparacie wg Blaine’a-Dyckerhoffa 4 listopada 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
przez Dyrektora Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego:
w zakresie produkcji:
2271/8073-06*) Pieczywo trwałe. Chleb mieszany konserwowy.

Proces produkcyjny

25 października 1971 r.1 marca 1972 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
2371/8073-05 - Chleb mieszany konserwowy25 października 1971 r.1 marca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Produkcji Maszyn i Urządzeń Handlowych:
w zakresie produkcji:
2471/5548-01*) Przeguby nożowe do wag. Noże stalowe

trójkątne

13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
2571/5548-02 - Noże stalowe kroplowe13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
2671/5548-03 - Noże stalowe ostrołukowe13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
2771/5548-04 - Noże stalowe kwadratowe13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
2871/5548-05 - Noże stalowe pięciokątne płaskie13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
2971/5548-06 - Noże stalowe pięciokątne zbieżne13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
3071/5548-07 - Noże stalowe okrągłe13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
3171/5548-08 - Noże stalowe kłowe13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
3271/5548-09 - Noże stalowe kwadratowe środkowe

krzywoliniowe

13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
3371/5548-10 - Panewki stalowe prostokątne13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
3471/5548-11 - Panewki stalowe płytkorowkowe13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
3571/5548-12 - Panewki stalowe ostrokątne13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
3671/5548-13 - Panewki stalowe tłoczone13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
3771/5548-14 - Panewki stalowe płaskie zwykłe13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
3871/5548-15 - Panewki stalowe z podstawą kulistą13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
3971/5548-16 - Panewki stalowe stożkowe13 września 1971 r.1 marca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Poligraficznego:
w zakresie produkcji i obrotu:
4071/7463-02.01Farby typograficzne. Postanowienia ogólne20 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego:
w zakresie produkcji i odbioru:
4171/8260-02*) Pianina. Pakowanie 1 października 1971 r.1 marca 1972 r.
4271/8260-05 - Skrzynki 1 października 1971 r.1 marca 1972 r.
4371/8263-05Banja 1 października 1971 r.1 marca 1972 r.
4471/8263-11Akordeony klawiszowe seryjne. Wymagania i badania techniczne17 sierpnia 1971 r.1 marca 1972 r.
przez Dyrektora Instytutu Technologii Drewna:
w zakresie metod badań:
4571/7107-07Drewnopochodne materiały płytowe. Oznaczanie odporności na przebijanie 8 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego:
w zakresie produkcji i obrotu:
4671/7147-04Części tapicerowane mebli. Mata tapicerska27 września 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
w zakresie produkcji i obrotu:
4771/7369-01Papiery, kartony i tektury wytłaczane oraz falowane30 września 1971 r.1 stycznia 1973 r.
4871/7383-06Bloki do kreślenia, szkicowania i rysowania26 października 1971 r.1 października 1972 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Stacji Radiowych i Telewizyjnych:
w zakresie projektowania, produkcji i odbioru:
4971/3321-02Nadajniki radiofoniczne ultrakrótkofalowe z modulacją częstotliwości. Parametry elektryczne. Wymagania i metody badania25 czerwca 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności:
w zakresie projektowania i budowy:
5071/3231-16*) Telekomunikacyjne linie napowietrzne.

Odciągi doziemne. Ogólne wymagania

20 października 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
w zakresie produkcji i odbioru:
5171/3231-17 - - Elementy betonowe. Kotew i ochraniacz20 października 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
5271/3231-18 - - Uchwyt i hak20 października 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
5371/3231-19 - - Naprężniki i pręty stalowe20 października 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
przez Dyrektora Instytutu Łączności:
w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji, produkcji i badań odbiorczych:
5470/8984-20Sieć automatycznego ruchu telegraficznego. Ogólne wymagania i badania15 grudnia 1970 r.1 kwietnia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych "Erg":
w zakresie produkcji:
5571/6355-04Tkaniny powlekane uplastycznionym polichlorkiem winylu. Markiza10 listopada 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
5671/6111-03Żywice lakiernicze. Żywice aminowe butoksylowane5 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego "Organika":
w zakresie produkcji:
5771/6047-01Pigmenty organiczne do wyrobów lakierowych 7 listopada 1971 r.1 czerwca 1972 r.
5871/6061-32Środki pomocnicze dla włókiennictwa. Sulfapol PW 7 listopada 1971 r.1 czerwca 1972 r.
5971/6069-18Środki pomocnicze dla przemysłu farmaceutycznego. Pilasol F 7 listopada 1971 r.1 czerwca 1972 r.
w zakresie metod badań:
6071/6051-08Pestycydy. Oznaczanie zawartości rtęci w produktach rtęcioorganicznych technicznych i formach użytkowych 4 września 1971 r.1 czerwca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego "Stomil":
w zakresie używania nazw i określeń:
6171/3700-05Tratwy ratunkowe pneumatyczne. Nazwy i określenia27 września 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej "Pollena":
w zakresie produkcji:
6271/6069-17Środki pomocnicze. Plastibol20 października 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
w zakresie terminologii:
6371/3531-23*) Tabor kolejowy. Wagony osobowe. Mianownictwo

urządzeń zewnętrznych

29 października 1971 r.1 marca 1972 r.
6471/3532-32 - Wagony towarowe. Mianownictwo drzwi29 października 1971 r.1 marca 1972 r.
6571/3532-33 - Wagony towarowe. Mianownictwo zasuwy,

otworów ładownych i wentylacyjnych

29 października 1971 r.1 marca 1972 r.
6671/3532-34 - Wagony towarowe. Mianownictwo pudła29 października 1971 r.1 marca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie projektowania i produkcji:
6769/2741-03Maszyny spiekające taśmowe. Koła jezdne31 grudnia 1969 r.1 marca 1972 r.
przez Dyrektora Instytutu Odlewnictwa:
w zakresie produkcji i odbioru:
6871/4021-31Pomocnicze materiały formierskie. Pył żużla żelazochromowego. Chromalit15 października 1971 r.1 marca 1972 r.
6971/4023-04Odlewnicze zespoły modelowe magnezytowe. Masa modelowa. Modelit15 października 1971 r.1 marca 1972 r.
7071/4071-01Stopy wstępne krzemu. Sferostop-S15 października 1971 r.1 marca 1972 r.
7171/4071-02Stopy wstępne miedzi. Sferostop-C15 października 1971 r.1 marca 1972 r.
7271/4071-03Stopy wstępne niklu. Sferostop-N15 października 1971 r.1 marca 1972 r.
w zakresie metod badań:
7371/4024-36Analiza chemiczna żużla żelazochromowego15 października 1971 r.1 marca 1972 r.
7471/4072-01Analiza chemiczna stopów wstępnych krzemu. Sferostop-S15 października 1971 r.1 marca 1972 r.
7571/4072-02Analiza chemiczna stopów wstępnych miedzi. Sferostop-C15 października 1971 r.1 marca 1972 r.
7671/4072-03Analiza chemiczna stopów wstępnych niklu. Sferostop-N15 października 1971 r.1 marca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Odlewniczych:
w zakresie produkcji i obrotu:
7771/1317-03Kotły grzewcze. Złączki do członów żeliwnych29 lipca 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych:
w zakresie produkcji:
7871/6762-15Materiały ogniotrwałe. Glinokrzemianowe kruszywa do betonów ogniotrwałych20 lipca 1971 r.1 marca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie terminologii:
7971/0510-01Koksownictwo. Podstawowe produkty, półprodukty i odpady. Terminologia10 października 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych:
w zakresie produkcji:
8071/2256-02 Rury stalowe z ożebrowaniem śrubowym 6 września 1971 r.1 lipca 1972 r.
8171/5221-09*) Armatura przemysłowa. Zasuwy. Wyczystki11 sierpnia 1971 r.1 marca 1972 r.
8271/5223-05 - Zasuwy klinowe z przyłączami do spawania,

staliwne z gwintem trzpienia zewnątrz

kadłuba na ciśnienie nominalne 250 kG/cm2

(25,0 MN/m2)

6 września 1971 r.1 marca 1972 r.
8371/5223-06 - Zasuwy klinowe z przyłączami do spawania,

stalowe na maksymalne ciśnienie robocze 162

kG/cm2 (16,2 MN/m2) i temperaturę do 545°C

(818K)

6 września 1971 r.1 marca 1972 r.
w zakresie stosowania nazw i określeń:
8471/2364-01Wytłaczarki ślimakowe do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych. Nazwy i określenia28 czerwca 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie używania pojęć:
8571/1380-05Sprężarki tłokowe. Pojęcia i określenia podstawowe 6 września 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego i Silnikowego "Delta":
w zakresie produkcji:
8671/2553-06*) Złącza rur miedzianych na ciśnienie nominalne

2,5 MN/m2 (25 kG/cm2). Łączniki

równoprzelotowe proste z gwintem metrycznym

5 lipca 1971 r.1 marca 1972 r.
8771/2553-07 - Łączniki równoprzelotowe kolankowe z

gwintem metrycznym

5 lipca 1971 r.1 marca 1972 r.
8871/2553-08 - Łączniki równoprzelotowe trójdrogowe z

gwintem metrycznym

5 lipca 1971 r.1 marca 1972 r.
8971/2553-17 - Nakrętki 5 lipca 1971 r.1 marca 1972 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego "Prema":
w zakresu produkcji i obrotu:
9071/1131-06Łożyska toczne. Wałeczki stożkowe. Wymagania i badania 8 listopada 1971 r.1 marca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej "Mera":
w zakresie produkcji i obrotu:
9171/3121-01Czytniki taśmy dziurkowanej. Ogólne wymagania i badania17 marca 1971 r.1 marca 1972 r.
9271/3122-02Dziurkarki taśmy. Ogólne wymagania badania17 marca 1971 r.1 marca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego:
w zakresie produkcji:
9371/5911-03*) Narzędzia medyczne. Noże resekcyjne typ

Langebeck

18 października 1971 r.1 stycznia 1973 r.
9471/5911-04 - Skalpele13 października 1971 r.1 stycznia 1973 r.
9571/5911-08 - Noże amputacyjne18 października 1971 r.1 stycznia 1973 r.
9671/5912-04 - Nożyczki ogólnochirurgiczne18 października 1971 r.1 stycznia 1973 r.
9771/5912-11 - Nożyczki typ Sims18 października 1971 r.1 stycznia 1973 r.
9871/5912-19 - Nożyczki typ Mayo18 października 1971 r.1 stycznia 1973 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Urządzeń Technologicznych "Techma":
w zakresie produkcji:
9971/3041-03Zespoły prostownikowe selenowe typu BZ. Wymagania i badania21 lipca 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie terminologii:
10071/1549-08Obróbka cieplno-chemiczna: Chromowanie dyfuzyjne stopów żelaza. Nazwy i określenia12 lipca 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie metod badań:
10171/1071-03Pomiar grubości powłok niklowych metodą termoelektryczną12 lipca 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie czynności określonych normą:
10271/4103-01Spawane połączenia króćców i odgałęzień rurociągów stalowych. Kształty złącz spawanych14 września 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego "Unitra":
w zakresie produkcji:
10371/3313-01Złącza małej częstotliwości. Złącza pośrednie do płytek drukowanych. Ogólne wymagania i badania 6 listopada 1971 r.1 lipca 1972 r.
10471/3313-01.1Złącza pośrednie do płytek drukowanych o podziałce 2,5 mm 6 listopada 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
10571/3061-17Żarówki telefoniczne. Ogólne wymagania i badania
10671/3325-05Odbiornik radiofoniczny typu DMT/L-20229 września 1971 r.1 marca 1972 r.
10771/3325-06Odbiornik radiofoniczny typu DMT-401- Jubilat29 września 1971 r.1 marca 1972 r.
10871/3371-31Lampy elektronowe typu EFL200 i PFL200 6 listopada 1971 r.1 lipca 1972 r.
10971/3371-32Lampa elektrodowa typu PL83 6 listopada 1971 r.1 lipca 1972 r.
11071/8371-42Lampy elektronowe typu EL505 i PL505 6 listopada 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie produkcji i odbioru
11171/3382-02Kubki ferrytowe. Wymiary 6 listopada 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Spirytusowego:
w zakresie produkcji i odbioru:
11271/8142-07Wódki gatunkowe słodkie30 października 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Centrali Przemysłu Mięsnego:
w zakresie produkcji:
11370/8010-06Peklowanie i solenie surowców do produkcji wędlin i wyrobów wędliniarskich30 grudnia 1970 r.1 marca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tytoniowego:
w zakresie metod badań:
11471/9139-03Liście tytoniu. Badania jakości12 października 1971 r.1 marca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Paszowego "Bacutil":
w zakresie metod badań:
11571/9160-03Oznaczanie wytrzymałości kinetycznej pasz granulowanych14 października 1971 r.1 marca 1972 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ortopedycznego:
w zakresie produkcji:
11671/5995-23Wyroby ortopedyczne. Podpończochy gumowe15 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie produkcji i odbioru:
11771/5991-02Narzędzia ortopedyczne. Klucze do wyginania15 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Morskich Stoczni Remontowych:
w zakresie używania nazw i określeń:
11871/3700-06Remonty statków morskich. Podstawowe nazwy i określenia29 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Portów Morskich:
w zakresie produkcji
11971/2191-04Palety ładunkowe płaskie drewniane jedno- i dwupłytowe dwuwejściowe ze skrzydłami 1.200x1.60023 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
12071/2198-12Pomocniczy sprzęt przeładunkowy. Zawiesie z belkami prostymi do palet skrzydłowych 1.200x1.60023 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
1.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 marca 1972 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyustanowienia zmian
12345
przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii:
170/1794-01Wiertnictwo. Sprzęt ratunkowy. Gwintowniki do rur okładzinowych i rdzeniowych26 października 1970 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 354)29 października 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego:
268/6855-07Balony szklane do lamp elektrycznych żarowych. Wymagania i badania14 lutego 1968 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 30, poz. 252)30 września 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lniarskiego:
367/7511-08Słoma konopna surowa24 stycznia 1967 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 116)7 września 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych:
468/1814-01Klepki uiglone do zgrzeblarek do włókien łykowych15 lipca 1968 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 326), 28 kwietnia 1971 r.
565/1822-15Obicia zgrzeblne zgrzeblarek czesankowych. Wymagania techniczne6 września 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78)28 kwietnia 1971 r.
667/1822-19Gumowe cholewy wał???7 lutego 1967 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 142)28 kwietnia 1971 r.
767/1822-20Artykuły techniczne dla przemysłu włókienniczego. Obicia zgrzeblne przeznaczone do zgrzebeł czyszczących ręcznie. Warunki techniczne8 lutego 1967 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 116)28 kwietnia 1971 r.
869/1830-01*) Maszyny włókiennicze. Deski szarpakowe31 grudnia 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 12, poz. 109)28 kwietnia 1971 r.,
965/1839-02 - Separatory12 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 122)28 kwietnia 1971 r.
1065/1839-03 - Łożyska wałków dociskowych niedoprzędzarek

lniarskich

22 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 210)28 kwietnia 1971 r.
1166/1839-04 - Mechanizmy grzebieniowo-ślimakowe. Ślimaki

i zarysy końcówek prętów grzebieniowych.

Główne wymiary

18 stycznia 1966 r. (Monitor Polski Nr 11, poz. 78)28 kwietnia 1971 r.
1266/1839-05 - Mechanizmy grzebieniowo-ślimakowe. Krzywki

zbijające i podnoszące. Główne wymiary

18 stycznia 1966 r. (Monitor Polski Nr 11, poz. 78)28 kwietnia 1971 r.
1366/1839-06 - Łożyska stopkowe niedoprzędzarek lniarskich21 stycznia 1966 r. (Monitor Polski Nr 11, poz. 78)28 kwietnia 1971 r.
1466/1839-07 - Dźwignie łożysk wałków dociskowych (haki)

niedoprzędzarek lniarskich

30 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 159)28 kwietnia 1971 r.
1567/1839-08 - Łożyska tulejowe niedoprzędzarek lniarskich6 maja 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175)28 kwietnia 1971 r.
1667/1839-09 - Tarcze napędu wrzecion przędzarek i

skręcarek

6 maja 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175)28 kwietnia 1971 r.
1767/1839-10 - Skrzydełka niedoprzędzarek lniarskich6 maja 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175)28 kwietnia 1971 r.
1868/1839-11 - Lejki zgęszczające22 lutego 1968 r. (Monitor Polski Nr 23, poz. 152)28 kwietnia 1971 r.
1969/1839-13 - Łożyska stopkowe wrzecion niedoprzędzarek

bawełniarskich

26 marca 1969 r. (Monitor Polski Nr 20, poz. 172)28 kwietnia 1971 r.
2069/1839-14 - Łożyska tulejowe wrzecion niedoprzędzarek

bawełniarskich

26 marca 1969 r. (Monitor Polski Nr 20, poz. 172)28 kwietnia 1971 r.
2169/1839-15 - Koła napędzające wrzecion i cewki

niedoprzędzarek bawełniarskich

26 marca 1969 r. (Monitor Polski Nr 20, poz. 172)28 kwietnia 1971 r.
2269/1839-16 - Cewkowe koła zębate stożkowe

niedoprzędzarek bawełniarskich

26 marca 1969 r. (Monitor Polski Nr 20, poz. 172)28 kwietnia 1971 r.
2366/1858-01Czółenka tkackie wełniarskie piórowe lignofolowe do krosien 100 WT16 kwietnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 224)28 kwietnia 1971 r.
2467/1858-03Czółenka tkackie piórowe. Odmiany podstawowe. Wymiary i wyposażenie26 października 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 11, poz. 73)28 kwietnia 1971 r.
2567/1858-04Czółenka tkackie wężowe. Odmiany podstawowe. Wymiary i wyposażenie26 października 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 11, poz. 73)28 kwietnia 1971 r.
2665/1859-02*) Maszyny włókiennicze. Wały korbowe

(wykorbione) do krosien. Półwyroby i wyroby

gotowe

12 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 122)28 kwietnia 1971 r.
2766/1859-03 - Wały przerzutowe (krzywkowe) do krosien

angielskich

30 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 159)28 kwietnia 1971 r.
2865/1859-04 - Wały osnowowe. Główne wymiar22 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175)28 kwietnia 1971 r.
2967/1859-05 - Koła zamachowe do krosien z górnym biciem6 maja 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175)28 kwietnia 1971 r.
3067/1859-06 - Koła hamulcowe do krosien z górnym biciem6 maja 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175)28 kwietnia 1971 r.
3167/1859-07 - Wrzeciona przerzutowe do krosien z górnym

biciem

7 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 53, poz. 264)28 kwietnia 1971 r.
3267/1859-08 - Łożyska dolne wrzecion przerzutowych do

krosien z górnym biciem

30 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 25, poz. 166)28 kwietnia 1971 r.
3368/1859-09 - Zespoły mocujące bijak na wrzecionie

przerzutowym do krosien z górnym biciem

31 maja 1968 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 220)28 kwietnia 1971 r.
3468/1859-10 - Łożyska górne wrzecion przerzutowych do

krosien mechanicznych z górnym biciem -

typu angielskiego

15 maja 1968 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 220)28 kwietnia 1971 r.
3568/1859-11 - Pierścienie oporowe wrzecion przerzutowych

do krosien z górnym biciem

16 maja 1968 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 220)28 kwietnia 1971 r.
3668/1859-12 - Koła zębate o zębach prostych wała

korbowego i przerzutowego do krosien z

górnym biciem

30 maja 1968 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 220)28 kwietnia 1971 r.
3769/1859-13 - Sworznie rolek przerzutowych krosien z

górnym biciem

5 marca 1969 r. (Monitor Polski Nr 15, poz. 122)28 kwietnia 1971 r.
3869/1859-14 - Rolki (gruszki) przerzutowe krosien z

górnym biciem

5 marca 1969 r. (Monitor Polski Nr 15, poz. 122)28 kwietnia 1971 r.
3969/1859-15 - Tuleje rolek przerzutowych krosien z górnym

biciem

5 marca 1969 r. (Monitor Polski Nr 15, poz. 122)28 kwietnia 1971 r.
4065/5410-02*) Wyroby azbestowe. Materiały cierne typu TZ.

Okładziny hamulców i sprzęgieł

15 kwietnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 169)28 kwietnia 1971 r.
4167/5410-05 - Płyty uszczelniające typu "IT". Płyty

benzyno- i olejoodporne "Gambit". Wymagania

i badania

25 października 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 11, poz. 73)28 kwietnia 1971 r.
4267/5410-06 - Szczeliwa azbestowe plecione zwykłe15 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 20, poz. 132)28 kwietnia 1971 r.
4368/5410-07 - Okładziny cierne hamulców i sprzęgieł z

tłoczywa AK-4-57

27 stycznia 1968 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 166)28 kwietnia 1971 r.
4468/5410-08 - Okładziny cierne hamulców i sprzęgieł z

tłoczywa W-5-11. Ogólne wymagania i badania

27 stycznia 1968 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 166)28 kwietnia 1971 r.
4562/7599-01Azbestowe szczeliwa plecione kwasoodporne "Okaz" Warunki techniczne11 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 46)28 kwietnia 1971 r.
4662/7599-02Azbestowe szczeliwa plecione benzyno- i olejoodporne "Belor". Warunki techniczne7 września 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 26)28 kwietnia 1971 r.
4766/7743-01Pasy pędne skórzane. Wymagania16 kwietnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 224)28 kwietnia 1971 r.
4867/7753-01*) Ochrony osobiste skórzane. Nałokietniki17 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 27, poz. 185)28 kwietnia 1971 r.
4967/7753-02 - Nabrzuszniki17 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 27, poz. 185)28 kwietnia 1971 r.
5067/7753-03 - Nakolanniki17 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 27, poz. 185)28 kwietnia 1971 r.
5167/7753-04Ochrony osobiste skórzane na palce rąk17 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 27, poz. 185)28 kwietnia 1971 r.
5268/7753-05*) Ochrony osobiste skórzane. Naramienniki19 marca 1968 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 220)28 kwietnia 1971 r.
5368/7753-06 - Ochraniacze na piersi19 marca 1968 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 220)28 kwietnia 1971 r.
5468/7754-01Paski rozdzielcze12 września 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 5, poz. 57)28 kwietnia 1971 r.
5562/8511-01Wyroby metalowe. Oczka szewskie15 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 325)28 kwietnia 1971 r.
5662/8511-02Ochraniacze do waliz. Wymagania techniczne27 września 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 375)28 kwietnia 1971 r.
5762/8511-03Zameczki do portmonetek. Wymagania techniczne27 września 1962 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 424)28 kwietnia 1971 r.
5862/8511-04Gwoździe ozdobne16 sierpnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 325)28 kwietnia 1971 r.
5962/8511-05Zawiasy stalowe do waliz17 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 26)28 kwietnia 1971 r.
6064/8511-08Zapinki do podwiązek31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 38)28 kwietnia 1971 r.
6165/8511-09Klamry zapinkowe6 września 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78)28 kwietnia 1971 r.
6265/8511-11Sprzączki rymarskie2 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 271)28 kwietnia 1971 r.
6365/8511-12Okucia do plecaków22 kwietnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 169)28 kwietnia 1971 r.
6468/8511-16Guziki metalowe16 marca 1968 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 185)28 kwietnia 1971 r.
6565/8514-01Wieszaki odzieżowe. Ramiączka. Wymagania14 stycznia 1965 r. (Monitor Polski Nr 19, poz. 88)28 kwietnia 1971 r.
6665/8514-02Klamry galalitowe6 września 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78)28 kwietnia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ziemniaczanego:
6764/8085-01Kleje krochmalowe i dekstrynowe11 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 340)16 października 1971 r.
6864/8085-02Metody badań klejów11 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 340)16 października 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego:
6969/8031-01Drób bity dzielony2 lipca 1969 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 334)21 września 1971 r.
2.
Numer normy BN-70/1072-02 "Parniki gospodarcze na paliwo stałe. Ogólne wymagania i badania", ustanowionej przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych dnia 23 grudnia 1970 r. (Monitor Polski z 1971 r. Nr 27, poz. 179), zmieniony został na numer BN-70/1972-01.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje normę BN-63/9127-01 "Grzybnia pieczarki", ustanowioną przez. Ministra Rolnictwa dnia 25 stycznia 1963 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 133).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę BN-66/4946-09 "Wózki dziecięce. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości dnia 24 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 21, poz. 116).
3.
Normy wymienione w § 1 lp. 14 i 15 zastępują następujące normy:
1)
BN-65/6152-01 "Pasta do obuwia woskowo-rozpuszczalnikowa",
2)
BN-65/6253-01 "Pasta do podłóg woskowo-rozpuszczalnikowa"

- ustanowione przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości dnia 13 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24).

4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę BN-64/6831-10 "Opakowania szklane leków. Butelki typu LB-3", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego dnia 28 stycznia 1964 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 185).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje normę BN-67/6750-07 "Azbest. Badania własności fizycznych. Oznaczanie powierzchni właściwej azbestu chryzotylowego", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej dnia 20 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 339).
6.
Normy wymienione w § 1 lp. 41 i 42 zastępują normę BN-67/8260-02 "Pianina. Skrzynie i pakowanie", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego dnia 3 lipca 1967 r. (Monitor Polski Nr 53, poz. 264).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 43 zastępuje normę BN-64/8263-05 "Instrumenty szarpane. Banjo. Wymagania i badania", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego dnia 24 kwietnia 1964 (Monitor Polski Nr 50, poz. 245).
8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zastępuje normę BN-66/8263-11 "Akordeony klawiszowe seryjne. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego dnia 25 kwietnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323).
9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 47 zastępuje normę BN-63/7369-01 "Papiery i kartony wytłaczane zwykłe", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych dnia 4 stycznia 1963 r. (Monitor Polski Nr 15, poz. 92).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 48 zastępuje normę BN-65/7383-06 "Bloki do kreślenia, szkicowania i rysowania", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych dnia 28 kwietnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 289).
11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 49 zastępuje normę BN-65/9377-02 "Nadajniki radiofoniczne z modulacją częstotliwości. Wymagania elektryczne i metody badania", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Stacji Radiowych i Telewizyjnych dnia 29 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 271).
12.
Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuje normę BN-64/3225-04 "Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Odciągi doziemne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności dnia 10 stycznia 1964 r. (Monitor Polski Nr 29, poz. 131).
13.
Norma wymieniony w § 1 lp. 51 zastępuje następujące normy:
1)BN-65/8984-04"*) Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ochraniacze

żelbetowe",

2)BN-63/9378-06" - Odciągi doziemne. Kotwie betonowe"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności - pierwsza dnia 26 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 271), a druga dnia 6 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 29, poz. 131).

14.
Norma wymieniona w § 1 lp. 52 zastępuje normę BN-66/9378-33 "Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Odciągi doziemne. Hak stalowy", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności dnia 1 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 336).
15.
Norma wymieniona w § 1 lp. 53 zastępuje następujące normy:
1)BN-63/3225-02"*) Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Odciągi

doziemne. Pręty stalowe",

2)BN-65/9378-27" - - Naprężniki

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności - pierwsza dnia 6 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 29, poz. 131), a druga dnia 15 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24).

16.
Norma wymieniona w § 1 lp. 55 zastępuje normę BN-65/6355-04 "Tkaniny powlekane uplastycznionym polichlorkiem winylu. Markiza", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lniarskiego dnia 30 lipca 1965 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 386).
17.
Norma wymieniona w § 1 lp. 56 zastępuje następujące normy:
1)BN-65/6111-03"*) Żywice lakiernicze. Żywice mocznikowa butylowane",
2)BN-66/6111-04" - Żywice melaminowe butylowane"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg" - pierwsza dnia 28 lipca 1965 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 386), a druga dnia 14 lipca 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323).

18.
Norma wymieniona w § 1 lp. 57 zastępuje normę BN-64/6047-01 "Pigmenty organiczne do wyrobów lakierowych. Żółcień pigmentowa G. Żółcień pigmentowa 10 G. Oranż pigmentowy trwały G. Szkarłat pigmentowy B. Szkarłat pigmentowy R. Błękit pigmentowy trwały B", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg" dnia 6 lutego 1964 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 207).
19.
Norma wymieniona w § 1 lp. 79 zastępuje normę BN-63/0510-01 "Koksownictwo. Podstawowe produkty, półprodukty i odpady. Słownictwo", ustanowioną przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali dnia 6 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 11, poz. 52).
20.
Norma wymieniona w § 1 lp. 80 zastępuje normę BN-69/2252-03 "Rury stalowe z ożebrowaniem śrubowym. Wymiary", ustanowioną przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych dnia 14 lipca 1969 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 361).
21.
Normy wymienione w § 1 lp. 86, 87, 58 i 89 zastępują następujące normy:
1)BN-65/2553-06"*) Elementy złączne rurek miedzianych. Łączniki

równoprzelotowe, proste z gwintem metrycznym na

ciśnienie nominalne 25 kG/cm2",

2)BN-65/2553-07" - Łączniki równoprzelotowe, kolankowe z gwintem

metrycznym na ciśnienie nominalne 25 kG/cm2",

3)BN-65/2553-08" - Łączniki równoprzelotowe, trójdrogowe z gwintem

metrycznym na ciśnienie nominalne 25 kG/cm2",

4)BN-65/2553-17" - Nakrętki na ciśnienie nominalne 25 kG/cm2"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego dnia 19 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 56, poz. 275).

22.
Norma wymieniona w § 1 lp. 90 zastępuje normę BN-68/1131-06 "Łożyska toczne. Wałeczki stożkowe. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego dnia 23 stycznia 1968 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 326).
23.
Normy wymienione w § 1 lp. 93 i 94 zastępują następujące normy:
1)BN-64/5911-03"*) Narzędzia lekarskie. Noże kostne, typ Langenbeck,

brzuszaste",

2)BN-64/5911-04" - Noże chirurgiczne brzuszaste i ostrokończaste",

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego "Pemed" dnia 13 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 29, poz. 131).

24.
Norma wymieniona w § 1 lp. 96 zastępuje następujące normy:
1)BN-63/5912-04"*) Narzędzia lekarskie. Nożyczki z jednym końcem

ostrym, proste",

2)BN-63/5912-05" - Nożyczki z tępymi końcami, proste",
3)BN-64/5912-09" - Nożyczki o końcach tępych, typ Cooper",
4)BN-64/5912-10" - Nożyczki z jednym końcem ostrym, typ Cooper"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego - pierwsza i druga dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 78), trzecia dnia 13 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 185) i czwarta dnia 13 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 300).

25.
Norma wymieniona w § 1 lp. 97 zastępuje normę BN-64/5912-11 "Narzędzia lekarskie. Nożyczki z tępymi końcami długości 240 mm", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego "Pemed" dnia 16 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 245).
26.
Norma wymieniona w § 1 lp. 103 zastępuje normę BN-69/3313-01 "Złącza płaskie 12, 24 i 36-stykowe", ustanowioną przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego "Unitra", dnia 3 lutego 1969 r. (Monitor Polski Nr 15, poz. 122).
27.
Norma wymieniona w § 1 lp. 111 zastępuje normę BN-67/3286-04 "Kubki ferrytowe. Wymiary", ustanowioną przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego "Unitra" dnia 29 kwietnia 1967 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 40, poz. 334).
28.
Norma wymieniona w § 1 lp. 112 zastępuje normę BN-63/8142-07 "Wódki gatunkowe słodkie", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Spirytusowego dnia 5 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 11, poz. 52).
29.
Norma wymieniona w § 1 lp. 114 zastępuje normę BN-66/8139-06 "Liście tytoniowe. Badania jakości", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tytoniowego dnia 10 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 21, poz. 116).
30.
Norma wymieniona w § 1 lp. 116 zastępuje normę BN-68/5995-23 "Wyroby ortopedyczne. Podpończochy gumowe", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ortopedycznego dnia 30 kwietnia 1968 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 220).
31.
Norma wymieniona w § 1 lp. 117 zastępuje normę BN-63/5991-02 "Narzędzia ortopedyczne. Klucze do wyginania szyn i stalek", ustanowioną przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dnia 6 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 11, poz. 73).
Tracą moc następujące normy branżowe (BN):
1)
z dniem 1 marca 1972 r. BN-63/8014-03 "Wędliny i wyroby wędliniarskie. Peklowanie i solenie surowców", ustanowiona przez Dyrektora Centrali Przemysłu Mięsnego dnia 26 sierpnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 64, poz. 300),
2)
z dniem 1 lipca 1972 r. BN-65/6211-01 "Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości aldehydu mrówkowego", ustanowiona przez Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej dnia 30 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 386).

________

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.